Här ska de söka efter olja på Gotland

Trots protester har bergsstaten gett ett företag tillstånd att söka olja på Gotland på ett område som är omkring 2 300 hektar stort. Området innefattar bland annat en populär strand.

23 april 2018 19:30

Trots länsstyrelsens nej har bergsstaten, som är ett särskilt beslutsorgan som har till uppgift att handlägga ärenden som rör utvinning av mineral, valt att bevilja Draupner Energy Sverige AB undersökningstillstånd för ett område på omkring 2 300 hektar mellan Boge och Åminne på östra Gotland. Området innefattar bland annat badplatserna Tjälderviken, Vitviken och Åminne. Tillståndet, som gäller i tre år, ger företaget ensamrätt att undersöka om det går att utvinna olja eller gasformiga kolväten på området.

LÄS MER: Tydligare nej till ny oljeborrning

Fastighetsägare inom området har framfört sin oro för att borrningen ska leda till spridning av gas och annan förorening av grundvattnet, samt att de inte anser att det är rimligt att ett företag ska få söka olja på deras bekostnad. Länsstyrelsen i sin tur menar att det är ett steg i fel riktning när det gäller strävan mot ett fossilfritt samhälle. Draupner Energi Sverige AB menar dock att de kommer att genomföra en markinspektion av platser som anses lämpliga för provborrning och att de kommer att använda sig av bästa möjliga teknik.

Fastighetsägare och övriga sakägare har möjlighet att överklaga fram till den 22 maj 2018.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa