"Hela Gotland ska vara levande och utvecklas"

Som en del i förberedelserna inför valet i höst har Helagotland.se ställt förstanamnen för alla åtta fullmäktigepartier mot väggen. Alla får samma frågor, och vi redovisar deras svar. Här möter vi Centerpartiets Eva Nypelius.

18 juni 2018 08:00

Vilken är den viktigaste frågan för Gotland i valet?

– För Gotland är den viktigaste frågan bostadsbyggande över hela ön och en väl utbyggd kollektivtrafik, för det ger möjlighet att utveckla hela Gotland. Vidare är det viktigt att kunna bibehålla servicen och minska den tudelning som i flera avseenden finns i samhället. Framför allt tudelningen på arbetsmarknaden, mellan de som har ett jobb och de som står utanför.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– Vi måste minska kostnadsutvecklingen och få ordning och reda i ekonomin. Under högkonjunkturen de senaste åren har kostymen växt för regionen och långsiktigt kommer vi inte klara det, om vi inte samtidigt jobbar mer med tillväxt och utveckling.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Genom att ha en bra utbildning givetvis, genom att man som ungdom känner att det finns gott om aktiviteter som gör att man trivs under den tid som man är ung på Gotland. Det gör att man gärna återvänder till Gotland efter det att man utbildat sig eller jobbat på annan ort. Sedan är tillgången till bostäder viktig, att det finns något att flytta tillbaka till.

Har Gotland plats för fler asylsökande?

– Ja, det har vi. Jag tycker att Gotland har lyckats bra med integrationen och ser vi framåt så behöver vi bli fler gotlänningar och fler på ön i arbetsför ålder. Vi ser att vi har en väldigt åldrande befolkning.

Hur ska integrationen fungera på Gotland?

– Framför allt skulle jag vilja att man får sitt samordningsnummer direkt när man kommer till Sverige, så att man kan ta ett jobb och på det sättet bli delaktig i samhället. Ju snabbare man kommer ut i arbete, ju snabbare lär man sig språket och får ett nätverk som gör att man kommer in i det gotländska samhället. De långa väntetiderna som finns i dag är ett stort problem.

Hur ska livet på landsbygden bli bättre?

– Jag måste säga att jag bor ju själv på landet och tycker att det är helt okej. Det vi behöver göra är att underlätta för bostadsbyggande, och att vi bygger ut kollektivtrafiken så att det är attraktivt att bo på hela ön. Med det på plats så ges förutsättningarna för fler att bosätta sig på landsbygden och bibehålla den servicegrad som vi har i dag, att den uppbyggda infrastrukturen tillvaratas med de skolor vi har på landsbygden. Sedan kan jag tycka att vi från regionens sida borde se till att flytta ut en del arbetstillfällen, att man kan ge service som exempelvis bygglovshandläggning runt om på ön. Där behöver vi underlätta och samordna den servicen, med myndighetsutövning och annat i kommunhus i olika orter runt om på ön.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret på Gotland?

– När vi ser hur läget är i vår omvärld så tycker jag att den är bra, även om jag tycker att det är tråkigt att det behövs. Det visar det vi egentligen hela tiden har sagt, att man inte borde ha lagt ner försvaret på Gotland som är en så strategisk plats mitt i Östersjön.

Varför ska man rösta på dig?

– Man ska rösta på Centerpartiet om man tror på den enskilda människan och om man vill ha ett öppet och jämlikt samhälle, och om man vill att hela Gotland ska vara levande och fortsätta att utvecklas. Jag företräder den politiken. Många ser ett behov av förändring i ledarskapet på Gotland och jag är beredd att ta det ansvaret.

Eva Nypelius

Ålder: 55.

Bor: Lokrume.

Familjesituation: Gift med två vuxna barn.

Yrke: Just nu heltidspolitiker, men egentligen är jag ekonom.

Favoritmat: Närproducerat, gärna sparris.

Favoritfilm: Broarna i Madison County.

Hjärtefråga: Att man ser till den potential som finns på Gotlands landsbygd. Vi har en levande landsbygd och det är viktigt att vi bevarar det.

Det här vet folk inte om mig: Jag är duktig på att koka rabarbermarmelad, den är populär bland bekanta och säljs i gårdsbutiken.

Så länge har jag varit aktiv inom politiken: Jag gick med CUF när jag var 15. 1985 kom jag in i fullmäktige som ersättare och sedan dess har jag varit aktiv inom kommunpolitiken på olika sätt.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström