Helt ny maktbalans på Gotland efter SD-avhopp

”SD Gotland är korrupt och styrs från fastlandet”. Det säger en förtroendevald som lämnar partiet. Avhoppen målar nu om den politiska kartan.

19 mars 2019 06:05

Sverigedemokratiska ”vildar” har Gotland upplevt förut. Den tidigare SD:aren Hannes Müller satt som politisk vilde i regionfullmäktige under förra mandatperioden.

Men minnet av detta bleknar inför det kaos som nu utkristalliseras inom SD Gotland – och de följder kalabaliken får för den gotländska maktbalansen.

GT skrev nyligen om det omdiskuterade årsmötet inom partiets Gotlandsgren, där Lars Engelbrektsson återvaldes som ordförande – men där minst en betalande medlem också nekades inträde.

– Min man blev portad, av någon anledning ville de inte ha honom där, säger Marina Segerheden.

Hon är en av dem som nu begärt omedelbart utträde ur partiet. Och hennes anklagelser som SD Gotland är kraftfulla:

– Det är alldeles för korrupt och det styrs från fastlandet, säger hon.

Marina Segerheden är förtroendevald, om än endast som ersättare i fullmäktige och i valberedningen.

LÄS MER: Engelbrektsson kvar som ordförande i SD

Två alldeles ordinarie fullmäktigeledamöter som lämnar är Tina Benthammar och Eva Pettersson. De är dessutom ordinarie i socialnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag kan inte stå bakom ett parti med en sådan värdegrund och en sådan befängd kvinnosyn. Jag har hört fördomarna om hur de behandlar kvinnor och partikamrater, men jag ville inte tro dem. Nu kan jag bekräfta dem helt och hållet, säger Tina Benthammar.

Hon vill särskilt betona att hon lämnar helt och hållet:

– Jag tar kraftigt avstånd från hela partiet.

Även om de officiellt blir politiska vildar, ämnar både Tina Benthammar och Eva Pettersson att rösta med Allianspartierna från och med nu.

Det är den inställningen som de facto målar om den politiska kartan på Gotland.

När dessa två röster räknas in landar den borgerliga totalen på 36 ledamöter i fullmäktige – vilket innebär att det blå minoritetsstyret plötsligt har blivit en majoritet i stället. Och SD Gotland mister därmed sin vågmästarroll.

– Ja, det stämmer, det blir ett helt nytt scenario, bekräftar regionfullmäktiges ordförande Inger Harlevi (M).

LÄS MER: Total splittring i SD Gotland – höll krismöte i Hemse

För att göra det hela ännu mer komplicerat gäller dock den nyblivna majoriteten endast vissa av de folkvalda församlingarna – av vilka fullmäktige är den mest centrala. I de nämnder där avhopparna var ledamöter ändras också maktförhållandena.

Medan SD behåller vågmästarrollen till exempel i regionstyrelsen, genom Lars Engelbrektssons mandat.

– Ja, han kan välja att rösta till exempel med de rödgröna där, säger Inger Harlevi.

Vi kan då få en situation där Alliansen vill driva frågor till beslut i fullmäktige, medan andra partier vill att de fattas i nämnderna, med tanke på maktförhållandena.

– Men det är ganska tydligt i kommunallagen och i våra arbetsformer vilka beslut som ska fattas var. Och dessutom är det alltid bäst att skapa en bred uppslutning när det gäller stora beslut, säger Inger Harlevi.

SD Gotlands nyligen omvalde ordförande Lars Engelbrektsson hade på måndagseftermiddagen mycket lite att säga om partiavhoppen:

– Jag har inte hört talas om dem, så jag kan inte kommentera.

Men vi har pratat med flera inblandade, och sett ansökningar om utträde, så vi kan bekräfta att de hoppar av...

– Ja, men jag har inte sett nåt, så då vill jag inte säga nåt, hej då.

Efter det valde Lars Engelbrektsson att avsluta samtalet. Därför blev det inte heller några kommentarer till kritiken mot partiet.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Bendelin