Historisk satsning på naturvård

Takten när det gäller bildandet av nya naturreservat kommer att öka framöver. Detta efter att länsstyrelsen fått ovanligt mycket pengar för skydd och åtgärder för värdefull natur.

7 februari 2017 16:05

Under 2016 och 2017 har anslagen till naturvård varit historiskt höga. Länsstyrelsen på Gotland får 15,7 miljoner kronor för skötsel av skyddande områden och 30 miljoner kronor för ersättning till markägare inför bildandet av nya skyddade områden.

– På Gotland satsar vi särskilt på skötseln i våra skyddade ängar och skogsbeten i år. Vi genomför även åtgärder för att öka tillgängligheten för besökare i flera av våra skyddade områden, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef för Naturvårdsenheten på länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skötseln av den skyddade naturen på Gotland genererar nya arbetstillfällen. Under 2016 var 215 företag och organisationer engagerade i skötseln av Gotlands skyddade områden genom bland annat djurhållning, slåtter, röjning och stängsling.

Länsstyrelsen kommer även att skjuta till resurser för att bilda nya naturreservat och ersätta markägare. I dag finns drygt 130 naturreservat och en nationalpark på Gotland. Tillsammans utgör de lite drygt fem procent av Gotlands landyta.

– Vi hoppas givetvis att markägare som har skogar med höga naturvärden, och som är intresserade av att skydda dem, hör av sig till länsstyrelsen. På så sätt kan pengarna komma Gotland till del samtidigt som värdefulla naturmiljöer skyddas för framtiden, säger Anna-Lena Fritz.

Det är Naturvårdsverket som fördelar medlen till de 21 länsstyrelserna i Sverige.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter