Hitta till våra fantastiska badstränder

Gotlands badstränder får toppbetyg av Havs- och vattenmyndigheten. Här kan du kolla in provresultaten från badplatserna.

19 maj 2016 17:30

Alla badplatser på Gotland som Havs- och vattenmyndigheten (Hav) tagit prover på klarar badvattendirektivets kvalitetskrav och de flesta har fått utmärkt i betyg.

Se kartan med provresultaten på Havs hemsida

Några av badplatserna har dock inte fått något betyg eftersom man under tidigare badsäsonger inte tagit tillräckligt många vattenprover.

– Vi bedömer att fler kunde fått godkänt med korrekt provtagning, säger Katarina Vartia på Hav i ett pressmeddelande.

 

LÄS OCKSÅ: Strandvandraren: Sveriges bästa strand är på Gotland

 

På Gotland finns det 12 så kallade EU-bad som alla har fått betyget utmärkt badvattenkvalitet. Sverige har totalt 445 EU-bad och av dem har endast 289 fått det högsta betyget som är utmärkt.

EU-badsymbolen fungerar som en kvalitetsstämpel på att badet kontrolleras enligt reglerna. Baden klassificeras utifrån rapporterade provresultat från fyra efter varandra följande år, där minst tre till fyra prover ska tas per år. De får bedömningen "utmärkt", "bra", "tillfredsställande" eller "dålig" beroende på hur mycket bakterier som finns i vattnet.

– Bakterierna indikerar att vattnet kan ha blivit påverkat av en förorening som innehåller avföring. De är i sig normalt sett inte farliga men tyder på att det kan finnas andra typer av bakterier, virus eller parasiter i badvattnet som man kan bli sjuk av, säger Anneli Carlander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

 

HÄR ÄR GOTLAND.NETS FINA BADGUIDE TILL ALLA STRÄNDER!

 

Alla prover tas av Region Gotland som rapporterar i resultaten till Folkhälsomyndigheten som, på uppdrag av Hav, sammanställer och rapporterar in resultaten till EU.

 

LISTA: Här badar du alltid algfritt

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth