Hopplös jakt på tjuvfiskarna – ber allmänheten om hjälp

Både Kustbevakningen och länsstyrelsen är inblandade i jakten på tjuvfiskare runt Gotlands kuster. Med nät och håv fångas öringen när den leker. "Vi behöver allmänhetens hjälp", säger Michael Appel på länsstyrelsen.

18 december 2017 19:05

De senaste åren har ett omfattande arbete lagts ned på att skapa nya förutsättningar för havsöringen att leka i gotländska åar och vattendrag.

Det projektet har varit lyckat, enligt handläggaren Michel Appel på länsstyrelsen. Men i takt med att havsöringen ökar så ökar också ett annat hot - tjuvfisket.

Mellan den första oktober och sista december är det förbjudet att fiska havsöring i åar och runt åmynningarna.

HÄR finns föreskrifterna med exakta fredningszoner

Men Michael Appel har ändå fått in många signaler om att detta ändå pågår.

– Det är i vattnen kring åmynningarna som man lägger ut nät. I vattendragen använder man sannolikt håv, men vi vet inte exakt eftersom vi inte har kommit på någon.

Däremot har man sett tydliga tecken på att antalet öringar minskat kraftigt på vissa platser.

Han berättar om svårigheten att stoppa tjuvfisket. Vattendragen är många, och det finns i dag nio ideellt arbetande tillsyningsmän.

– Vi försöker vara ute så mycket vi kan, men det är inte så lätt. Vi behöver allmänhetens hjälp med detta, och jag hoppas att man hör av sig till oss om man ser det minsta lilla, säger han.

Kustbevakningen har också varit inblandad i arbetet.

– Vi kontrollerar vattnen utanför åmynningarna. Men vi har inte anträffat någon som vi skrivit rapport på, säger Lars Lisspers vid Kustbevakningen.

Något ekonomiskt incitament för att tjuvfiska öring finns egentligen inte. Antagligen handlar det om fisk som sedan äts upp. Något som Michael Appel har svårt att förstå.

– Jag skulle i alla fall inte äta den fisken. Den här leköringen som de får upp smakar helt enkelt inte lika gott.

 

FOTNOT. Texten är korrigerad.

Så jobbar vi med nyheter