Hus spricker av sprängningar

En kvinna har klagat till länsstyrelsen över Cementas sprängningar i Slite.

4 november 2015 10:05

Kvinnan anmälde den 29 oktober att Cementa spränger flera gånger i veckan och att vibrationerna och luftstötvågorna är kraftigare än tidigare. Hennes hus på Storgatan ska ha fått sprickor på grund av sprängningarna. Hon hävdar också att hon måste hålla i glasen på hyllorna för att de inte ska falla ner.

Enligt anmälan ska kvinnan ha haft samtal med Cementa tidigare, som lovat att utföra vibrationsmätningar i hemmet men att detta inte skett.

Kvinnan påpekar även att Cementa nyligen haft ett stoftutsläpp över Slite som gjort att boende tvingats tvätta sina bilar.

Länsstyrelsen har begärt svar från Cementa på vad som orsakat störningarna, vad man gör åt problemet och hur man ska undvika att liknande störningar händer igen.

Så jobbar vi med nyheter