I dag ska drabbade markägarna träffas

Hur skadad skogen är vet man först om ett år, säger en av markägarna i Vänge.

9 maj 2016 05:30

Det är sammanlagt fyra eller fem markägare som har drabbats av branden och på måndag får de veta mer om omfattningen och hur man går vidare med de skador som branden har orsakat. Lars Thomsson är en av ägarna och han vet ännu inte omfattningen av skadorna.

– Jag vet ännu inte riktigt. Det är säkert några hektar som har brunnit men jag har nog klarat mig hyfsat, säger han.

Lars Thomsson har varit med om brand förr och vet av egen erfarenhet att det tar tid innan man vet hur skogen har klarat sig. I nuläget går det inte att se det med blotta ögat.

– Det vet man först om ett år, då ser man vad som har dött under vintern. Det ser faktiskt inte så förstört ut nu även om det har brunnit, säger han och fortsätter:

– En gång brann en skogsplantering på sex tunnland, men det klarade sig alltihop. Det är förvånansvärt, men ibland funkar det så.

På måndag ska markägare, representanter från Mellanskog och räddningstjänsten samlas för möte i Buttle bygdegård. Markägarna blir då visade runt i brandområdet för att bilda sig en uppfattning. De kommer också att få information om vad som förväntas av dem när väl räddningstjänsten lämnar platsen och markägarna tar över ansvaret.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa