Invigning av galleria försenas

Invigningen av gallerian vid gamla Flextronics-huset skulle enligt planen ha ägt rum i januari 2017. Men försenas nu på grund av att bygget av den nya rondellen dragit ut på tiden.

27 januari 2017 05:15

– Vi väntar på rondellen. Den är ritad och klar men den ska upphandlas och byggas, säger entreprenören Kenneth Carlzon.

Innan bygget av rondellen till den nya gallerian är klart kan arbetet med gallerian inte fortsätta.

– Vi håller på med etapp 1 i gallerian men företagen kan inte komma igång innan vi har en trafiklösning, säger Kenneth Carlzon.

Vilka butiker som planeras flytta in i den nya gallerian kan han inte gå in på.

– Vi har tystnadsplikt och får böta om jag avslöjar det, säger han.

Enligt skisserna är bygglovet godkänt för sju butikslokaler i det 6 000 kvadratmeter stora Danielsonhuset som sitter ihop med gamla Flextronics-huset. På skissen syns sex mindre butikslokaler och en stor lokal på 3 500 kvadratmeter. Den större lokalen är tänkt att rymma vitvarukedjan Harry Carlsson som växt ur de nuvarande lokalerna på Stenkumlaväg i Visby.

Andra etappen, som är tänkt att bli en egen galleria, är planerad längre fram.

Tillsammans med sin pappa Harry Carlsson köpte Kenneth Carlzon Flextronicshuset 2005. Att få till gallerian har varit en lång process, först handlade det om bygglovet för huset och nu rondellen.

– Regionen tar längre tid på sig än vad vi räknat med. Jag kan inte ens tala om för dig vad jag tänker om det, säger Kenneth Carlzon.

Rondellen beräknas kosta runt åtta till nio miljoner kronor att bygga och kostnaden kommer Kenneth Carlzons bolag Gotland AB investment att stå för medan regionen sköter projekteringen av rondellen.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth