Joachim Kuylenstierna har miljonkrav i byggkonkursen

Skälsö Bygg AB har försatts i konkurs. Men namnändrades dagen innan konkursen till Gotlands Säkerhetsbygg AB. Entreprenören Joachim Kuylenstierna äger via dotterbolag aktier i bolaget men framhåller att han också har en fordran på 1,4 miljoner kronor.

6 september 2018 09:49

Bolaget har sedan starten 2013 hetat Skälsö Bygg AB. Dagen innan konkursen, den 28 augusti, godkände Bolagsverket den begärda namnändringen till Gotlands Säkerhetsbygg AB. Konkursen har föranlett turbulens hos flera av de mindre gotländska företag som nu är fordringsägare, inte minst på grund av namnbytet.

Den 29 augusti försattes bolaget på egen begäran i konkurs vid Stockholms tingsrätt.

”Skälsö Bygg AB är på obestånd enär det inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga är inte endast tillfällig varför vi härmed ansöker om att bolaget må försättas i konkurs”, hette det i konkursansökan undertecknad av de båda styrelseledamöterna Joel Phersson, Visby, och vd Johan Larsson, Hejdeby.

Enligt vad en av fordringsägarna uppger för GA äger entreprenören Joachim Kuylenstierna aktier i konkursbolaget.

– Jag äger inte aktier direkt i just det bolaget utan via andra bolag men jag har inte koll på hela aktiekapitalet. Jag har 59 bolag så jag kan inte säga exakt vilket som äger aktierna.

Men, Joachim Kuylenstierna uppger också för GA att han sällar sig till de tyngre fordringsägarna i konkursen.

– Jag har en fordran på 1,4 miljoner. Jag har förskottsbetalat en massa arbeten som skulle utföras nu, bland annat ombyggnation av Lindgården och ute på Bungenäs. Sen låg det fordringar sen tidigare bolag sen flera år i samband med att jag sålde en massa aktier, bland annat till de i styrelsen nu.

– Jag vet inte anledningen till konkursen, jag är lika mycket aktieägare där som i Gotlandsbolaget och har ingen direkt insyn. Men jag tror det beror på att det inte fått in pengar, för jobb har de ju.

Joachim Kuylenstierna ingår inte i styrelsen i dag och uppger att han aldrig gjort det.

– Jag gillar inte byggbolag, det är bara rörigt.

Men i Bolagsverkets registreringsbevis för Skälsö Bygg den 22 oktober 2013 står han som styrelsesuppleant med Krister Fingal, en period vd för Payex, som styrelseledamot. Och perioden 30 maj 2014-10 juni 2016 var han styrelseledamot i bolaget.

Till konkursförvaltare har utsetts advokat Jonas Gustafsson vid WE Advokater AB, Stockholm. GA har sökt men inte lyckats nå denne. Edgångssammanträde hålls den 16 oktober.

Så jobbar vi med nyheter