Kan bli tillåtet att campa i naturreservatet

Länsstyrelsen har nu lämnat förslag på nya föreskrifter för Naturreservatet Ekstakusten. Förslaget innehåller både skärpta och lättade bestämmelser.

23 februari 2018 05:00

Det krävs synnerliga skäl för att upphäva ett reservat. Men det är just vad som kommer att ske om länsstyrelsens förslag till beslut genomförs. Man upphäver det tidigare reservatsbeslutet för Ekstakusten. Och fattar samtidigt beslut om ett utvidgat reservat och ändrade föreskrifter.

Både det ”gamla” och det ”nya” reservatet är till för att skydda naturen inom strandvallarna och strandskogarna. Men nu utvidgas reservatet till att också gälla vattenområdet 200 meter ut, eller fram till pallkanten. Det anses vara ett viktigt födosöksområde för fisk och sjöfågel.

Våren 2016 fattade länsstyrelsen ett interimistiskt beslut om förbud mot den täktverksamhet som traditionellt förekommit, men som kan leda till att landskapsbilden förstörs. Nu föreslås att förbudet att ta strandgrus permanentas. All täkt av sand, sten, grus eller berg blir tillståndspliktig.

När det gäller husvagnar och husbilar vill länsstyrelsen lätta på bestämmelserna. Hittills har det rått förbud att använda reservatets parkeringsplatser för sådana fordon för övernattning. Nu ska parkering under 24 timmar tillåtas. Men att ställa upp campingfordon med förtält eller utemöbler blir även i fortsättningen förbjudet. Intresserade kan yttra sig över förslagen fram till och med den 20 mars.

Tidigare har Gotlands husbehovsfiskeförening och Eksta tredjeskifteslag invänt mot stopp för nätfiske och Eksta hembygdsförening ansett att grustäkt för markägare ska vara tillåtet, med anmälningsplikt.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa