"Kan inte bygga en ekonomi på engångsintäkter"

Under måndagens fullmäktige presenterades årets delårsbudget. Trots positiva siffror var oppositionen kritisk.

19 juni 2017 16:27

Trots att hälso- och sjukvårdsnämnden fick ett stort tillskott ser nämnden enligt delårsrapport 1 ut att gå mot ett minusresultat på 30 miljoner. Även socialnämnden ser ut att gå mot samma minusresultat. Ändå tyder prognoserna på att Region Gotland kommer att gå mot ett positivt resultat med 38 miljoner kronor när året är slut, vilket är 11 miljoner mer än det budgeterade resultatet.

– Det ser bättre ut än vad det gjorde vid den här tiden förra året, då befann vi oss i en helt annan situation, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) och fortsätter:

– Det viktiga nu är att vi ser till att nämndernas ekonomi går ihop. Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden måste hålla sig inom sina ramar för att vi ska kunna känna oss trygga och inte tvingas till ytterligare åtgärder.

Men oppositionen är inte lika positiv över siffrorna.

– Ja, det ser bättre ut nu. Men då är det också viktigt att veta varför det står plus. Det gör det på grund av reavinster, lägre räntor och lägre pensionskostnader och högre skatteintäkter, säger Eva Nypelius (C).

Hon efterlyser hållbarhet och långsiktighet.

– Så länge nämnder går minus har vi ekonomiska problem. Och vi kan inte bygga en ekonomi på engångsintäkter. Vi måste ha marginaler.

Anna Hrdlicka (M) beskriver hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden som två sorgebarn.

– Vad är det för fel på HSN? Vad är det för fel som gör att vi inte lyckas gå mot den där nollan, frågar hon.

Hälso- och sjukvårdsnämnden inledde året med ett minus på 21,3 miljoner kronor. Under april och maj lyckades de dock nå nollresultat.

– Det är positivt, så har det inte sett ut tidigare. Men det är för tidigt att prata om ett trendbrott, säger nämndens ordförande Stefaan de Maecker (MP).

Trots det tror han att nämnden kommer att gå mot ett minus på 30 miljoner.

– Jag blir bedrövad över att du säger att det är minus 30 miljoner vi kan räkna med. Det är inte vad en enig nämnd sa, säger Inger Harlevi (M).

– Målsättningen är ett nollresultat, frågan är bara om vi kommer att uppnå det. Men målsättningen är noll och inget annat, replikerar Stefaan de Maecker.

Under eftermiddagen kommer fler rapporter från fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
Malin Stenström