Karsten Inde bygger inte utlovade hyresrätter

Med löfte om att bygga hyresrätter fick Karsten Indes bolag köpa tomtmark av regionen på A 7-området. När byggstarten nu närmar sig ligger bostäderna istället ute till försäljning som bostadsrätter.

20 september 2018 06:55

Gotlandsbyggen AB, där Karsten Inde är delägare, var ett av tre bolag som vann regionens markanvisningstävling för kvarteret Signallottan, på yttre A 7-området. Kvarteret är indelat i tre olika områden; A, B och C, där områdena A och B är exklusivt förbehållna hyresrätter. Gotlandsbyggen AB fick område A. I våras skrev regionen avtal med ett annat av Karsten Indes bolag, Hemsehem AB. I markanvisningsavtalet står tydligt att bolaget ska bygga hyresrätter: ”För fastigheten gäller att byggherren ska uppföra bostäder med upplåtelseform hyresrätt där innehavaren har rätt till varaktig förhyrning tillsvidare och utan avbrott”.

Med planerad byggstart i oktober, står det nu klart att Hemsehem inte längre har för avsikt att bygga hyresrätter utan bostadsrätter. Lägenheterna ligger redan ute till försäljning hos en lokal mäklare, med inflyttning i slutet av nästa år.

– Vi har informerat regionen om att vi kommer att bygga bostadsrätter, säger Karsten Inde.

I exploateringsavtalet står att ”exploatören har förbundit sig att upplåta samtliga bostäder med hyresrätt”. I annat fall ska ett vite, på lika mycket till som köpeskillingen, utgå, alltså ytterligare 10,4 miljoner kronor.

– Man kan skriva det som man tycker, men vi såg två möjligheter, antingen bygga hyresrätter eller betala vite och bygga bostadsrätter. Vi har gjort det som är bäst för bolaget, säger Karsten Inde.

Han menar att det innebär en för stor ekonomiskt risk att bygga hyresrätter och att de därför vill bygga bostadsrätter istället.

– Vi har gjort en värdering av bostäderna som vi skulle bygga och det finns en stor risk för oss, som litet bolag med en historik som inte är särskilt bra. Värderingen av hyresrätterna är marginellt högre än produktionskostnaden och det finns en stor risk att man räknar fel eller att något går snett i byggnationen.

– En styrelse i ett företag ser alltid till företagets bästa och i det här fallet är det solklart att bygga bostadsrätter är det bästa alternativet.

I sitt brev skriver Karsten Inde att bolaget ”accepterar en förhöjd ersättning om 10,4 mnkr under förutsättning att de följande två etapperna även byggs med bostadsrätt" och att de är "öppna för att uppföra hyresrätter på området under förutsättning att risken i projektet minimeras och att den förhöjda avgiften kan justeras”.

– Vi är öppna för att förhandla med Region Gotland om de två nästa etapperna, om vi ska bygga hyresrätter eller bostadsrätter.

Anders Lindholm, enhetschef för regionens samhällsplaneringsenhet, delar inte Karsten Indes tolkning av avtalet.

– Vår ambition var inte att det här skulle kunna användas som en bakdörr för att bygga något annat än vad som var sagt och än villkoren i tävlingen.

Enligt Anders Lindholm har regionen inte tidigare råkat ut för detta.

– Inte att man har gått ifrån villkoren i en markanvisningstävling, nej.

Upplåtelseformen, alltså om det är hyresrätter eller bostadsrätter, kan inte regleras i detaljplanen och heller inte genom bygglovsprocessen, utan bara vid själva markanvisningen.

– Vi har inte kommit fram till hur vi ska agera, vi har bara meddelat att vi tagit detta i beaktande.

Hur har ni kommit fram till vitesbeloppet?

– Vitesbeloppet dubblerar köpeskillingen, vilket ger ett snittpris som är högre än markvärdet för en bostadsrättstomt i området.

Kunde ni ha skrivit noggrannare avtal?

– Det är svårt att binda fast en exploatör och stänga alla dörrar och ändå få något byggt. Det måste ändå finnas något mått av frihet, säger Anders Lindholm.

Signallottan på A 7-området

Hemsehem AB planerar att bygga totalt cirka 90 bostäder på Singallottan 1.

I den första etappen planeras 28 bostadsrättslägenheter med byggstart i oktober i år och inflyttning i slutet av 2019.

I nästa etapp planeras 30 lägenheter, med beräknad byggstart om cirka ett år. Därefter en sista etapp med ytterligare 30 lägenheter.

I dag ska Signallottan 2, upp på regionstyrelsens sammanträde. Detta är område B, det andra området i kvarteret som vikts för hyresrätter och som GBJ AB vann markanvisningen av.

Så jobbar vi med nyheter
Vilda Engström