KARTA Här smittades gotlänningar

Vårvärmen gör att fästingarna vaknar till liv. Den som vistas på vissa platser bör vaccinera sig – en karta från sjukvården visar var gotlänningar har fått TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation.

2 mars 2019 09:33

Fästingarna är aktiva så fort temperaturen överstiger fyra, fem plusgrader. Risken för att få fästingbett hänger samman med att vi själva rör oss mer i skog och mark – och rapporter visar att fler fall av TBE upptäcks.

– Den trenden går inte igen på Gotland. Förra året var det totalt fyra fall på Gotland, vi vet att en smittades på öns västra del. Två kan vara smittade på Gotland och den fjärde smittades i Roslagen, säger Sven Montelius, smittskyddsläkare vid Visby lasarett.

LÄS MER: Fästingarna har vaknat i vårvärmen

I övriga delar av landet har siffrorna för TBE-smitta skjutit i höjden under senare år, det är framför allt Mälardalen och Roslagen som sett en ökning. Men också de inre delarna av Svealand märker av trenden.

– Vi har ingen generell rekommendation om vaccinering mot TBE på Gotland, annat än om man ska vistas på Gotska Sandön eller Karlsöarna en längre period, säger Sven Montelius.

Den tidiga vårvärmen behöver inte innebära att fästingarna blir fler i år. Fästingar har oftast treåriga livscykler, och därför påverkas inte antalet särskilt mycket även om en sommarsäsong blir ovanligt lång.

LÄS MER: Dödsfästing hittad på södra Gotland

Siffrorna för TBE visar på en ökning under senare år. Det behöver inte betyda att smittan inte fanns tidigare, utan att vården blivit bättre på att upptäcka TBE.

– Den har nog funnits länge. Att fler fall upptäckts i Mälardalen beror sannolikt på att det bor fler människor där, säger Sven Montelius.

Från och med 2007 har nio personer blivit smittade på Gotland, tre av dem har smittats på Karlsöarna och Sandön.

TBE

TBE – även kallad fästingburen encefalit eller fästingburen hjärninflammation orsakas av ett virus. Detta virus kan drabba människor och omkring 30 procent av de som insjuknar får permanenta besvär.

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn