Kastalen i Hamra – äldre än kruttornet

Nu har arkeologerna lyckats tidsbestämma kastalruinen i Hamra. Och kol 14-analyserna visar att den är från 1000-talet, alltså äldre än Kruttornet i Visby!

30 oktober 2018 07:00

Under tre säsonger har utgrävningarna pågått i det som först bara såg ut som en gräsbevuxen kulle, inte långt från kyrkan i Hamra. Jordmassorna dolde en mäktig ruin, med väggar som är över två och en halv meter tjocka. Under ledning av arkeologen Christian Hoffman från Arendus har proffs och amatörer undan för undan avtäckt byggnaden, några av dess länge bevarade hemligheter.

– Det här är verkligen ett märkligt och fascinerande ställe, säger Christian Hoffman.

Byggnaden har med sina rundade hörn på en annars fyrkantig huskropp med sockel en mycket ovanlig form. Väggarnas tjocklek är också något speciellt:

– De är mycket jämnt uppförda. Det är två meter och sextio centimeter hela vägen, varken mer eller mindre, konstaterar Christian Hoffman.

Kastalen har två rum och i båda utrymmena har arkeologerna hittat små fläckar av sot och kol, rester av trä som brunnit. Tack vare de fynden av organiskt material har man nu lyckats bestämma byggnadens ålder. Och resultatet är närmast sensationellt:

– Vi har tre prover och de är väldigt samstämmiga. För två av proverna är analysdiagrammen i det närmaste identiska, berättar Christian Hoffman.

Kol 14-analyserna, som har en säkerhet på plus minus 28 år, daterar kastalen till mellan år 1000 och 1050! Det gör den alltså betydligt äldre än Kruttornet i Visby ( ca 1160 ), som är den äldsta delen av ringmuren i Visby.

– Ja, indikationerna är starka för att kastalen i Hamra fanns redan på vikingatiden, säger Christian Hoffman.

Gunnel Colnerud, amatörarkeolog och en av de som deltagit i utgrävningarna, påpekar att spåren av en träkyrka i Hamra är från 1046. Bygget av stenkyrkan påbörjades vid 1100-talets slut.

Flera vardagsföremål har påträffats under de utgrävningar som Länsstyrelsen bekostat under tre somrar: däribland kamämnen, en sporre, en sländtrissa, ett dussintal pärlor, ett bultlås och en nyckel.

Kastalruinen täcks nu tillfälligt över med presenningar. Som en mer permanent lösning för att hindra frost- och slitskador ska den troligen lite senare få en Sedum-matta, en gummiduk med fetbladsväxter. Samtidigt är arkeologerna angelägna om att den historiska ruinen ska bli tillgänglig för allmänheten. En stätta för att ta sig över stenvasten vid vägen har redan införskaffats,

– Sen kommer det att bli en trappa upp till en informationstavla, varifrån man kan se de båda rummen, uppger Christian Hoffman.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson