Klart för byggstart på Tofta skjutfält

Fastec ger upp striden om Tofta skjutfält. Bolaget återkallar sina överklaganden, vilket innebär klartecken för en byggstart nästa månad.

17 februari 2018 11:30

Skanska, som vann upphandlingen av etapp 1, har väntat i över ett år på att få sätta spaden i jorden.

– Det senaste beslutet måste först vinna laga kraft, sedan ska vi teckna avtal med Fortifikationsverket och få en beställning. Efter det räknar jag med att vi kan komma igång ganska snabbt, säger Skanskas distriktschef Mattias Andersson.

Fortifikationsverkets pressekreterare Johan Danielson är också hoppfull:

– Det här är en oerhörd lättnad. Nu räknar vi med att arbetena kommer igång under mars.

Den första etappen omfattar infrastruktur. Entreprenadsumman är på 200 miljoner kronor och Skanska vann upphandlingen.

Fastec har i över ett års tid tagit strid för att få entreprenaderna på skjutfältet. Upphandlingen av etapp 1 överklagades. För ett år sedan beslutade förvaltningsrätten att den måste göras om. Fastec överklagade även andra gången, både till förvaltningsrätten och till kammarrätten.

Nu i februari vann Fastec framgång i kammarrätten, som återförvisade prövningen till förvaltningsrätten. Men bara fem dagar efter kammarrättens beslut meddelade Fastec att man drar tillbaka sina överklaganden. Förvaltningsrätten beslutade omedelbart att lägga ner målen.

I sitt brev till domstolen hänvisar Fastec till att Fortifikationsverket gjort omfattande förändringar av innehållet i upphandlingen. Bolaget hänvisar även till Fortifikationsverkets inställning som framkommit i målen, samt att Fastec inte längre har möjlighet att uppfylla kraven i upphandlingen när allt dragit ut på tiden.

– Fastec har förändrat organisationen och ändrat inriktning. Detta gör att resurser saknas för att driva processen och senare även att genomgöra projektet. I och med riktningsförändringen hamnar projektet utanför vår nisch, säger Fastecs vd Johan Grahn.

Både han och Johan Danielson förnekar att Fastec och Fortifikationsverket träffat en överenskommelse.

– Nej, nej. Inte en chans. Det kan vi som myndighet aldrig göra, säger Johan Danielson.

Fastecs återkallande gäller även överklagandet av etapperna 2 och 3, som Fortifikationsverket slagit ihop. Upphandlingen har därmed blivit större. I den ingår husbyggen på totalt cirka 18 000 kvadratmeter.

Upphandlingen görs i två steg. I första steget skulle bolagen, efter att ha accepterat de krav Fortifikationsverket ställt, lämna in en intresseanmälan. Fastec lämnade inte in en intresseanmälan. I stället överklagade bolaget till förvaltningsrätten eftersom man ansåg att Fortifikationsverket ställt orimliga krav.

Andra steget i upphandlingen pågår. Tilldelningen är inte avgjord.

Fortifikationsverket begärde i december hos regeringen att få ökat anslag från 780 till 900 miljoner kronor för satsningarna i Tofta. Den begäran har regeringen godkänt.

Upphandlingar i Tofta

Etapp 1 omfattar vägar, vatten och avlopp, men även repövningsläger, spolhall och 7 500 kvadratmeter skärmtak. Skanska vann upphandlingen.

Etapp 2-3 (HUS) innehåller en multifunktionsbyggnad med kontor, matsal och omklädnadshus, samt en verkstad för Försvarets materielverk, ett stridsfordonsgarage, gym- och motionshall, samt förråd. Tilldelning är inte klar.

Projektledning. En upphandling av projektledning av etapp 2-3 pågår.

Fakta: Fortifikationsverket

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino