Klartecken för Gotlands regemente

Riksdagen gav i går klartecken för Gotlands regemente. Förberedelserna är i full gång. Flera nya chefstjänster är utannonserade och behovet av nya lokaler kartläggs.

13 december 2017 05:15

– När försvarsministern presenterade förslaget i september ville han att regementet ska vara igång från den 1 januari, så vi har tjuvstartat lite, säger Therese Fagerstedt som är kommunikationsansvarig för Försvarsmakten på Gotland, och tillägger:

– Vi har svävat lite i ett mellanläge. Nu blir det mycket lättare för oss att planera.

Ett tag till samordnas verksamheten på ön av FLG (Framskjuten ledning Gotland), som är en del av militärregion mitt. Gruppen som består av sju personer leds av överste Mattias Ardin. Ett regemente behöver 30-35 tjänster. Försvarsmakten har redan utannonserat flera ledande befattningar, bland annat stabschef, säkerhetschef och planeringschef.

– Nu när beslutet är taget kan vi kalla till intervjuer, säger Therese Fagerstedt.

Mattias Ardin är föreslagen att bli regementschef, men formellt beslut har inte tagits ännu.

Den arbetsgrupp som förberett regementet har även kartlagt lokalbehovet. I dag är ledningen tillfälligt stationerad hos F17G vid flygplatsen, med delar av verksamheten hos sjöbevakningen intill polishuset.

– Vi kommer att behöva större lokaler. När behovsanalysen är klar lämnar vi den till Fortifikationsverket, säger Therese Fagerstedt som inte utesluter att det kan bli aktuellt att bygga nytt.

Gotlands regemente har funnits tidigare, senast fram till den 28 maj 2005 då nedläggningsceremonin hölls. Försvarsmakten är dock noga med att påpeka att det inte är det gamla regementet som återuppstår. ”Nya” Gotlands regemente får en helt annan roll och arbetsuppgifter som skiljer sig från andra regementen.

I beslutet ingår även att bilda en ny militärregion. Sverige har i dag fyra militärregioner: nord, mitt, väst och syd. Gotland blir den femte regionen och regementets främsta uppgift blir att samordna all militär verksamhet på ön. Det innebär att ansvaret för Gotlandsgruppen, Hemvärnets verksamhet på ön, kommer att övertas av det nya regementet. I dag är gruppen en del av Amfibieregementet i Berga.

Sedan 2005 har Amfibieregementet även ansvarat för Tofta skjutfält. Även den verksamheten övertas av Gotlands regemente.

I juni 2015 beslutade riksdagen att Gotland skulle återmilitariseras med ett stridsvagnskompani och ett mekaniserat skyttekompani. Soldaterna utbildades vid Skaraborgs regemente. I år etablerades 18:e stridsgruppen på Gotland, men gruppen är fortfarande en del av P4 i Skövde.

Med tiden kommer även ansvaret för stridsgruppen att övertas.

– Vi har många pusselbitar som ska på plats. Först måste regementet bildas. Senare i år tror jag att hemvärnet och Tofta skjutfält kan flyttas över. Överflyttningen av den 18:e stridsgruppen tror jag kan ske först mot slutet av 2019, säger Therese Fagerstedt.

Efter avvecklingen 2005 fick Gotlandsgruppen ansvar att vara traditionsbärare för Gotlands regemente. Även det ansvaret kommer att övertas av Gotlands regemente. Arbetsgruppen har diskuterat om det går att ”återanvända” en del gamla traditioner.

Tidigare hade Gotlands regemente en gotländsk vädur som förbandstecken. För att levandegöra förbandstecknet fick regementet 1979 en maskot, en livs levande bagge som hann med att göra 16 högvakter och utses till hederskorpral innan han avgick 1988. Harald I fick tre efterföljare, och nu diskuteras möjligheten att åter ha en levande maskot.

– Vi undersöker möjligheterna, men har inte hittat någon bagge ännu, säger Therese Fagerstedt.

Proposition och betänkande

Regeringen: Gotlands regemente bör inrättas från och med 2018. Försvarsmakten bedömer att förslaget kan genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar. Inrättandet kommer att bidra till att förenkla och förbättra såväl försvarsmaktsinterna lednings- och lydnadsförhållanden som totalförsvarssamverkan med civila aktörer för den militära verksamheten på Gotland.

Riksdagen: Försvarsutskottet välkomnar regeringens förslag om att inrätta Gotlands regemente som organisationsenhet i Försvarsmakten och lokalisera det till Visby.

Fakta: Riksdag och regering

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa