Klintehamn kan bli fokus för forskare

Klintehamn är en av platserna som Pelle Åbergs forskarteam kan komma att undersöka närmre i sin studie av civilsamhällen.

14 februari 2020 11:54

I höst kan Klinteborna, om de har tur, få syn på Pelle Åbergs forskarlag. Tanken är nämligen att de under en tid ska undersöka hur det fungerar i mindre samhällen när stora aktörer drar sig tillbaka och invånarna själva får ställa upp för att hålla bygden levande. 

– Klintehamn är ett av möjliga fall som vi kommer att titta närmre på. Vi vill se vad som händer när den vinstdrivande bensinmacken eller matbutiken lägger ned och lokala aktörer får axla det nya ansvaret, säger Pelle Åberg vid Ersta Sköndal Bräcke högskola som leder projektet.

Studien kommer bestå av informationssamlande dels genom intervjuer och dels genom att forskarna deltar i olika möten där lokala aktörer samverkar. 

– Vi vill ta reda på vilka hindren och möjligheterna är samt hur kontakten mellan aktörerna ser ut. Ännu är projektet ganska öppensinnat och vi utgår inte från en specifik hypotes. Det kan visserligen komma att ändras under resans gång.

För att få en regional spridning av platserna som undersöks finns det även tankar om att titta på samhällen i Värmland och kanske också Skåne. 

– Det finns många intressanta platser. Vi skickade ansökan om ekonomiska medel för ungefär ett år sedan. Då hade vi tittat på ett antal platser och nu ska vi tillbaka till dem för att se om de fortfarande är aktuella. Klintehamn känns bra för att jag har förstått att det är en plats där skiftet mellan vinstdrivande organisationer och lokala aktörer fortfarande är aktuell. 

Så jobbar vi med nyheter
Emil Karlsson