Kollektivtrafiken behöver extra pengar

Kollektivtrafiken skulle inte bli dyrare med det nya avtalet. Men nu begär tekniska nämnden 12,9 miljoner kronor extra för att klara årets budget.

5 mars 2020 06:04

Vid halvårsskiftet börjar det nya avtalet för kollektivtrafik och skolskjutsar att gälla. När uppgörelsen presenterades i maj uppgavs att trafiken inte skulle bli dyrare än den är i dag.

För skolan blir det nya avtalet billigare. 

– Vi budgeterade för samma kostnad i år. Tidigare har vi haft flera avtal för skolskjutsarna. Nu blir det bara ett avtal så vi räknar med ett lägre utfall, säger Rolf Andersson vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

1,2 miljoner kronor kan därför flyttas över från skolan till tekniska nämnden i år. Det räcker dock inte. För att kollektivtrafiken inte ska gå med underskott behöver tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 12,9 miljoner kronor.

För politikerna kom begäran om extra pengar oväntat.

– Jag fick reda på det först till sammanträdet i februari, säger Claes Nysell (L) som är kritisk till att Region Gotland tecknat ett avtal som både är dyrare och som med kravet på 70 procent biogas utestängt Gotlandsbuss från att lämna anbud.

 

Behovet av tilläggsanslag är dock inte bara föranlett av det nya avtalet.

– Nej. Vi har i flera år haft oförändrad trafik trots att budgeten inte räckt till. Underskotten har blivit större och större, säger Jyrki Vainio som är chef för Region Gotlands kollektivtrafikenhet.

Trots att antalet resor ökade förra året gick kollektivtrafiken back med 6,5 miljoner kronor. Hälften av det begärda tilläggsanslaget behövs för att rätta till gamla synder.

Drygt sex miljoner kronor krävs dock för att täcka ett halvår med det nya avtalet. På frågan om avtalet är dyrare än det gamla svarar Jyrki Vainio:

– Det beror på hur man ska definiera dyrare. Med det nya avtalet får vi tjänster som vi inte haft tidigare. Till exempel kan Bergkvarabuss utvecklingsavdelning hjälpa oss att förbättra trafiken. Avtalet är dessutom mer flexibelt än det gamla. Vi kan öka eller minska utbudet efter behov. I det gamla avtalet var antalet kilometer cementerat.

 

Enligt det nya avtalet beräknas kostnaden för kollektivtrafik och skolskjutsar bli 120 miljoner kronor per år. Av det ska tekniska nämnden svara för 72 procent och skolan för 28.

Med tanke på Region Gotlands ansträngda ekonomi är varje begäran om tilläggsanslag osäker.

– Får vi inte extra pengar blir det underskott på nytt, eller så måste vi minska trafiken. Det skulle vara fruktansvärt olyckligt, säger Jyrki Vainio.

Så jobbar vi med nyheter