Kompetensbrist hot mot färjorna

Samtidigt som utbildningsplatser står tomma skriker rederibranschen efter folk. När nya LNG-färjan kommer i höst söker Destination Gotland drygt 20 personer, framför allt till däck och maskin.

4 juli 2018 05:00

För få väljer att läsa vid landets sjöfartsutbildningar. Högskolor för befäl fyller inte sina platser. Det gör inte heller de sju gymnasieutbildningar som finns. På grund av för få sökande startar inte utbildningen i Härnösand och till Wisbygymnasiets sjöfartsutbildning i höst fanns i de preliminära ansökningarna bara fyra sökande. I mer än tio år har Gotlandsbolaget stöttat utbildningen genom att betala tomma platser. Det kan handla om summor på upp till en miljon kronor om året. Eftersom den är en viktig rekryteringsbas för Destination Gotland ställer det på sikt till problem.

Under hösten kommer bolagets nya LNG-färja M/S Visborg att sättas i trafik. Drygt 60 personer i två arbetslag ska då bemanna fartyget. Just nu pågår rekryteringen.

– Vi ser ett rekryteringsbehov på drygt 20 personer inom framför allt däck och maskinavdelning när det nya fartyget sätts i trafik, säger Christer Bruzelius, vd på Destination Gotland.

Läget är lika bekymmersamt i hela landet, även på befälssidan. Inom de kommande tio åren söker svensk sjöfart 450 nya befälhavare, styrmän och sjöingenjörer. Transportföretagen tar just nu fram en rapport för att kartlägga branschens totala behov.

– Om fem år kan det vara riktigt illa. Insatserna måste sättas in nu, det är därför vi skjuter upp nödraketer, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Han är självkritiskt till att landets sjöfartsutbildningar till hösten har tomma stolar, vilket om några år kan bli ett hot mot landets rederier.

– Vi har inte nått ut till ungdomar på skolorna fullt ut vilka enormt bra jobb det finns inom sjöfarten, säger Mattias Dahl och berättar att han tillsammans med transportföretagen har dragit igång en massiv kampanj.

Om svenska rederier inte lyckas locka tillräckligt många är utländsk arbetskraft svaret.

– Om vi inte lyckas lösa bemanningen med svensk personal finns det risk för konkurrens av utländska rederier. Det vore ett mardrömsscenario, säger Mattias Dahl.

Även Arbetsförmedlingen ser rederiernas rekryteringsbehov, och risken för utländsk konkurrens.

– Om vi inte bevakar är det naturligtvis så att andra vill ha de här jobben. Vill vi ha dem måste vi sträcka på oss för att visa hur bra jobb det är till sjöss, säger analytikern Jim Enström.

Fakta

10 000 personer jobbar på svenska fartyg.

100 000 jobbar inom svensk sjöfart som tar 90 procent av alla varor till och från landet.

10 år framåt behövs 450 nya styrmän, befälhavare och sjöingenjörer.

20 personer rekryteras just nu av Destination Gotland till M/S Visborg.

Lågsäsong sysselsätter fartyget drygt 60 personer i två arbetslag, vilket dubblas sommartid.

Då sysselsätter Destination Gotland 600 personer, under lågsäsong 280.

Källa: Transportföretagen och DG

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa