Kraftig försening av byggstarten på Tofta skjutfält

Allt kontraktsskrivande gällande Tofta skjutfält har stoppats. Kammarrätten beslutade i går att ge Fastec prövningstillstånd för sitt överklagande av anbudsupphandlingen. Rätten har också bifallit byggbolagets krav på att Fortifikationsverket under tiden inte får ingå några avtal i upphandlingen.

29 september 2017 05:15

Byggstarten på Tofta skjutfält av etapp 1 för den nya förbandsverksamheten har blivit kraftigt försenad. Detta sedan upphandlingen överklagats av Fastec, ett av de bolag som inte fick kontraktet som av Fortifikationsverket tilldelades Skanska.

Fastec har fortlöpande överklagat och lyckades få till en andra anbudsomgång men även i rond två fick Skanska kontraktet. Fastec överklagade åter men förlorade i förvaltningsrätten. Även detta beslut överklagades, nu till kammarrätten. Bolaget begärde överprövning enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Och i går meddelade kammarrätten att man beviljat Fastec prövningstillstånd. Rätten skall nu närmast kommunicera med parterna, det vill säga de får ge sin syn på saken. Fastecs krav är att upphandlingen åter ska göras om. När målet slutligen kan avgöras finns inget exakt datum satt för.

Bolaget krävde också att rätten skulle besluta om ett interimistiskt förordnande som innebär att Fortifikationsverket i avvaktan på rättens slutliga avgörande inte får teckna avtal i upphandlingen fram till dess att annat beslutas. Också detta gick kammarrätten med på.

Fortifikationsverket startade upphandlingen i oktober 2016. Det handlar om etapp 1 av den omfattande nya infrastrukturen på Tofta skjutfält. Första etappen omfattar bland annat vägar, beläggningsarbeten, va-nät, repövningsläger, kassunby, spolhall och 7 500 kvadratmeter skärmtak.

Johan Danielson, pressekreterare vid Fortverket, framhåller att hittills har verksamheten ordnats med provisoriska lösningar.

– Vi för hela tiden en dialog med Försvarsmakten och de har varit tydliga med att de klarar behovet ändå. Vi har fått möjlighet att göra provisorier på Tofta skjutfält så det finns moduler, gym i tält, el, vatten, som inte är permanent men löser de behov Försvarsmakten nu har.

Vad de ytterligare förseningar som nu blir följden innebär är oklart.

– Vi kan inte säga något om det i dag. Först när vi har rättens utslag kan vi börja räkna. Men både vi och Försvarsmakten har tagit höjd för det här och känner oss inte så stressade även om det inte är så kul.

Planerad byggstart var i januari i år. Men för tillfället är således allting stoppat i avvaktan på att kammarrätten beslutar i målet. Går man på Fastecs krav innebär det att en tredje upphandlingsomgång ska genomföras. Klart är att den ursprungligen planerade byggstarten snart är ett år försenad.

Så jobbar vi med nyheter