Kraftig ökning av mönstrande gotlänningar

Antalet kallade till mönstring har ökat kraftigt på Gotland under 2018 jämfört med 2017 och ligger klart högst i landet, var fjärde gotlänning i årskullen har kallats. Bemanning av det nya Gotlandsregementet är en av anledningarna.

2 januari 2019 07:45

496 gotlänningar födda 2000 (242 kvinnor och 254 män) fick i våras via brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till mönstringsunderlaget. Av dessa svarade 473 och har utgjort underlaget för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. Sammanlagt har 131 personer (41 kvinnor och 90 män) kallats.

Det innebär 16,9 procent av totalantalet kvinnor och 35,4 procent av männen och sammanlagt 26,4 procent av gotlänningarna i den aktuella årskullen. (På andraplatsen kommer Jämtlands län med 22,2 procent och sist ligger Dalarnas län med 9,8 procent, snittet i landet är 11 procent).

Det är också en markant uppgång för Gotlands län jämfört med 2017 som var första året för den återinförda mönstringen. Då kallades 11 kvinnor och 23 män efter 522 utskickade brev vilket innebar totalt 6,5 procent av gotlänningarna födda 1999.

– Vi tar olika hänsyn när vi väljer ut vilka som kallas till mönstring. Första året gick det fort, den här gången har det varit en selektering på kategorier, säger Bengt Forssten, avdelningschef vid Rekryteringsmyndigheten i Karlstad.

Försvarsmakten har gjort befattningsanalyser, exempelvis vad en marksoldat generellt behöver ha för kapacitet vad gäller begåvning och styrka. Men det kan också handla om sådant som att personen gått ett speciellt gymnasieprogram. Eller har körkort, vilket många befattningar kräver men långtifrån alla 18-åringar har i dag. Det kan också handla om var man är bosatt.

– Vi har tagit regionala hänsyn till Gotland på grund av att det är svårt att hitta lokalrekrytering där. Vi hoppas att se en effekt redan i år, på inryckningen till sommaren som vi rekryterar till nu.

Nu är det förstås ingen garanti att alla mönstrande från Gotland vill återvända direkt, det kan vara befattningar på annat håll som prioriteras. Men utgångshypotesen är ändå att om man hittar personer som bor i närheten av tjänstgöringsområdet så är det större chans att de stannar kvar.

– Vi hoppas att de ska jobba i närområdet, framhåller Bengt Forssten, och fortsätter:

– Vi gör en analys av behovet varje år, beroende på Försvarsmaktens beställningar och vilka förband som är aktuella. Jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta vara högt ett antal år på Gotland eftersom det behövs fler även till hemvärnet.

Mönstring

Under april och maj fick samtliga 93 000 ungdomar i landet födda år 2000 brev från Rekryteringsmyndigheten med inloggningsuppgifter till ett webbaserat frågeformulär, mönstringsunderlaget. Där ska uppgifter om personliga förhållanden lämnas.

Uppgifterna har sedan 2011 samlats in enbart av beredskapsskäl men efter regeringsbeslutet i mars 2017 om att återaktivera skyldigheten att mönstra och genomföra grundntbildning med värnplikt, är uppgifterna underlag för att bedöma vilka som ska kallas till mönstring. Sammanlagt är det i år 11 000 personer.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa