Kraftig ökning av öns elnätspriser

Geab har de senaste åren höjt sina elnätsavgifter rejält, i vissa fall med över 50 procent. För en gotländsk villaägare kan det innebära en höjning av årskostnaden med drygt 3 700 kronor, sedan 2015. Men nu kan det bli stopp för höjningarna.

4 september 2018 12:05

Geab har sedan 2015 höjt elnätsavgifterna med mellan 30 och 50 procent för lägenhets- och villakunder. Det visar en genomgång av Energimarknadsinspektionens årliga jämförelse av landets samtliga elnätsbolag. Här äger Geab elnätet och samtliga elkunder måste betala en elnätsavgift till bolaget. Så sent som i januari höjde Geab elnätsavgiften, som består av en fast del och en rörlig del baserad på elkonsumtionen, med nio procent. Det är bara en i raden av höjningar de senaste åren. Geab har under dessa år även blivit dyrare i förhållande till många andra elnätsbolag och klättrat rejält i listan över landets högsta elnätsavgifter.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna, är inte förvånad över prisutvecklingen hos Geab, där Vattenfall är majoritetsägare.

– Vattenfall har de högsta priserna i landet och deras prisfilosofi smittar av sig på Geab:s priser.

För en gotländsk villaägare med en säkring på 25 ampere och en förbrukning på 20 000 kilowattimmar, har den årliga kostnaden höjts med 53 procent, eller drygt 3 700 kronor, sedan 2015. Under dessa år har Geab gått från att vara det 77:e dyraste bolaget, till det 11:e dyraste för dessa kunder.

För en lägenhet med 16 amperes säkring och en årsförbrukning på 2 000 kilowatt, är höjningen 430 kronor, motsvarande 34 procent. Här har Geab gått från att vara det 85:e dyraste till det 43:e.

– Den allmänna utvecklingen är att de tre största bolagen; Vattenfall, Eon och Ellevo, drar ifrån. Gapet till de små bolagen ökar hela tiden, det är inte nog med att de redan har höga priser, säger Anna Werner.

Hon menar att de stora skillnaderna är orimliga.

– Den enda faktor som spelar roll är hur glest nätet är, men det förklarar högst 40 procent. Det handlar om olika prisfilosofi. Det är uppenbart att det finns två typer av aktörer.

Johan Granath, marknadschef på Geab, håller med om att höjningarna har varit stora de senaste åren, men menar att det har varit nödvändigt.

– Vi har haft ett investeringsbehov. Vi har gjort väldigt stora investeringar i det gotländska elnätet de senaste åren, alla pengar från höjningarna har gått direkt tillbaka till vårt elnät för att kvalitetssäkra det.

Inte minst den senaste tidens omfattande strömavbrott visar på vikten av att elnätet håller måttet.

– Samhällets behov av el har ökat de senaste åren, men också kraven. Det gör att vi måste bygga ett robust elnät, säger Johan Granath.

Kommer höjningarna av elnätsavgiften att fortsätta?

– Det kan jag inte svara på. Det är ytterst en styrelsefråga.

I början av augusti gick Vänsterpartiet ut med ett vallöfte om att införa ett pristak och på sikt återförstatliga det svenska elnätet. Energiminister Ibrahim Baylan (S) kontrade med att säga till Aftonbladet att regeringen jobbat med frågan i två år och att skärpningar redan är på gång.

Det skulle kunna få effekt för de gotländska elkunderna.

Vänsterpartiets vallöfte om ett avgiftstak och återförstatligande av elnätet, är det inget Johan Granath hunnit sätta sig in i eller tagit ställning till.

– Vi anpassar oss till det politiken bestämmer.

 

Denna artikel publicerades första gången i Gotlands Allehanda den 11 augusti 2018.

Geabs elnätsavgifter 2015-2018

Gotlands elnät AB:s elnätstariffer 1 januari åren 2015-2018, ur Energimarknadsinspektionens årliga jämförelse.

Årskostnad villa, 25 A, 20 000 kWh.

2015: 6 956 kr (plats 77)

2016: 8 029 kr (plats 39)

2017: 9 026 kr (plats 21)

2018: 10 662 kr (plats 11)

Total ökning: 3 706 kr

Årskostnad lägenhet, 16A, 2 000 kWh.

2015: 1 276 kr (plats 85)

2016: 1 440 kr (plats 62

2017: 1 618 kr (plats 46)

2018: 1 706 kr (plats 43)

Total ökning: 430 kr

Geab ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Region Gotland.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Så jobbar vi med nyheter
Vilda Engström

Ämnen du kan följa