Krafttag kring psykisk ohälsa bland ungdomar

På tisdag arrangeras ett forskningsseminarium på Gotland kring barns och ungas psykiska hälsa. Förutom en expert och professor finns både ungdomar och representanter från den offentliga verksamheten på plats.

20 april 2019 14:05

Bakom evenemanget står Länsförsäkringar Gotland, som under våren fokuserar särskilt på just detta område i sitt samhällsengagemang.

– Statistiken visar att allt fler unga söker vård på grund av psykiska problem. Dessutom visar studier att den psykiska ohälsan ökar mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Frågan blir därför hur olika aktörer kan bidra till att vända utvecklingen och hur ett framgångsrikt förebyggande arbete skulle kunna se ut, säger kommunikationschefen Daniel Eriksson i ett pressmeddelande.

En av föreläsarna under seminariet är Curt Hagqvist, professor och föreståndare för Centrum för forskning om barn och ungas psykiska hälsa vid Karlstads universitet.

Han ska tala om de senaste forskningsrönen inom området.

Sedan följer ett panelsamtal, med bland andra ungdomar och den offentliga verksamheten på ön.

Målet är att de medverkande ska inspireras kring vad de kan göra i sin egen verksamhet och kring hur de olika aktörerna kan samverka.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Bendelin