Krävs på jättebelopp av Försäkringskassan

En gotländsk kvinna i 55-årsåldern krävs av Försäkringskassan att betala tillbaka cirka 400 000 kronor som betalats ut i sjukpenning.

13 september 2017 15:15

Kvinnan har fått hel sjukpenning för större delen av perioden 26 maj 2014-20 juli 2016. Under sjukskrivningsperioden har kvinnan samtidigt arbetat som god man och därför bedömer Försäkringskassan att arbetsförmågan inte har varit nedsatt med minst 20 procent. Därmed har kvinnan fått för mycket sjukpenning och krävs på 399 082 kronor i återbetalning.

Kvinnan har lämnat in flera synpunkter i ärendet, bland annat att hon har lämnat in handlingar om ställföreträdarskap till Försäkringskassan samt att hon från Försäkringskassans kundcenter via telefon fått svaret att uppdraget som god man inte hade samband med sjukpenningsärendet.

Försäkringskassan bedömer att kvinnans invändningar inte kan styrkas.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström