Kritiserad hyra kan bli ändrad

Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan, kommer att kalla till ett nytt möte med näringslivet. Hon är inte främmande för att justera den tidigare så kritiserade markhyran.

5 december 2018 07:15

I förra veckan annonserade flera större mediebolag att de kommer att dra ner på sin bevakning i Almedalen. ”Det är dyrt att vara på Gotland”, sa bland annat SVT.

Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan berättar att när man tittat närmare på vad arrangörerna lägger mest pengar på och vad de har flest synpunkter på är det boendet och lokalhyran.

– Jag har hört om extrema fall där lokaler hyrs ut för 40 000 kronor för 40 minuter. Vi får inte börja prisa ut oss själva. Det är inte säkert att dessa höga summor kommer gotlänningarna till del, en rekommendation för att slippa dyra mellanhänder är att alltid ha direktkontakt med den som hyr lokalen eller boendet, säger Mia Stuhre.

Förra året bjöd huvudarrangörsgruppen, som består av representanter från de åtta riksdagspartierna det gotländska näringslivet till en workshop för att diskutera Almedalsveckans framtid och den skenande prisutvecklingen. Nu blir det ett nytt möte.

– Vi kommer att bestämma ett nytt datum för en ny träff med näringslivet. Troligen blir det en ny workshop i början av 2019, berättar Mia Stuhre.

Region Gotland fick mycket kritik för den nya markhyran som infördes 2017. I stället för att hyra en förutbestämd yta till en viss kostnad, beräknas i dag avgiften per kvadratmeter yta.

Kritiker menade att det skulle bli en kraftig höjning för många arrangörer. Siffror visar också att regionens intäkter för markupplåtelse har ökat rejält – från 3,8 miljoner kronor år 2016 till drygt 5 miljoner det här året.

– Målet var att få en mer flexibel och rättvis modell, där arrangörerna får betala för den yta som man disponerar, och det tycker jag vi har uppnått. I sammanhanget bör det även påpekas att regionens utgifter har ökat, något markhyran ska finansiera. Det handlar bland annat om kostnader för höjd säkerhet.

Pågår det någon diskussion om att sänka markhyran?

– Det är ju en politisk fråga, men absolut är det något som ses över. Vi har fått förslag från arrangörer om att göra det ännu billigare för ideella organisationer. Det finns också förslag om att ha en diversifierad taxa för olika dagar. Att kanske ha en lite billigare hyra de dagar då det är mindre besökare, men det är något som tar tid att få till stånd.

Är du orolig för de signaler som de stora mediebolagen sänder ut?

– Det har varit många häftiga år och jag tror på många häftiga år framöver, men allt förändras. Arrangörer kommer och går. Det är för tidigt att sia om nästa års Almedalsvecka. Det är ett mellanår efter valet. Men visst är vi måna om att viktiga aktörer är här.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander

Ämnen du kan följa