Kustbevakningen bekämpar oljeutsläpp

Kustbevakningen är på plats söder om Öland där man under tisdagen upptäckte ett oljeutsläpp.

9 maj 2018 10:38

Det var Kustbevakningens flygplan som såg oljan vid en överflygning under tisdagseftermiddagen. Fartyget KBV 003 tog sig då till platsen och undersökte oljeutsläppet. Enligt ett pressmeddelande från Kustbevakningen är oljan bekämpningsbar, det vill säga den går att ta upp ur vattnet. Oljan ligger cirka 18 nautiska mil från land, söder om Öland. Hittills har Kustbevakningen tagit upp mellan 500 och 700 liter olja.

– De mängdberäkningar vi gjort visar på att det är mellan 2-17 kubikmeter olja, cirka 2000-17 000 liter. Det handlar alltså om ett mindre utsläpp vi har att göra med, säger räddningsledaren Fredrik Tyrén på Kustbevakningen.

Det är ännu inte känt var olja kommer ifrån.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa