Kvinnojour tar strid för skyddat boende

Trots kvinnojour på Gotland kämpar för att fortsätta sin verksamhet på Gotland. De godkändes inte av socialförvaltningen vid en upphandling om skyddat boende vilket Trots anser bero på en missuppfattning.

14 februari 2020 06:54

Li Grebäck är verksamhetschef på Trots som är en ideell organisation utan vinstintresse. Region Gotland har tidigare ingått avtal med Trots vid placeringar på deras boende. Nu har regionen upphandlat skyddat boende i form av ramavtal. Då godkändes Trots på alla punkter utom en. Kravet är att föreståndaren ska ha en relevant högskoleutbildning.

– Vi är en ideell förening vilket innebär att verksamheten leds av dess styrelse och där uppfyller vi kraven. Vår ordförande har kompetensen, förklarar Li Grebäck.

Trots har överklagat upphandlingen till kammarrätten som gick på regionens linje.

– Kompetensen ska finnas närmast verksamheten, förklarar socialdirektör Marica Gardell.

Trots kvinnojour riskerar nu att inte få några placeringar och då blir det svårt att driva verksamheten vidare. De har nu uppvaktat samtliga politiker i socialnämnden och informerat om detta samt fakta som rör deras verksamhet och vikten av att det finns ett skyddat boende på Gotland.

– Politikerna har varit väldigt tillmötesgående och lyssnat på det vi berättat om vad som hänt, säger Li Grebäck.

– För oss är det obegripligt att Regionen väljer att upphandla skyddat boende, när det juridiskt sett inte finns något som kräver det. Om socialdirektören menar allvar med att värna om Gotlands våldsutsatta kvinnor och barn, så borde det vara självklart att låta Trots kvinnojour få fortsätta erbjuda det professionella och lokalt förankrade stöd och skydd som vi gjort hittills, säger Li Grebäck.

När vuxna och barn tvingas fly från sitt hem på grund av hot och våld i en nära relation används skyddat boende. Det kan vara en fördel att inte behöva flytta från ön, särskilt om det finns barn med i bilden. Barnkonventionen som blev lag i Sverige vid årsskiftet, styr att deras rättigheter ska tillvaratas. Det är ett starkt argument för att kunna erbjuda skyddat boende på ön  där barnen kan gå kvar i sin skola och inte hela deras tillvaro ska vändas upp och ner.

– Det är inte alltid så att vi behöver använda ett upphandlat boende. Vi kan alltid göra undantag. Finns det skäl att familjen måste vara kvar på Gotland kan vi direktupphandla men vi måste kunna motivera ett avsteg. Det är jätteviktigt att vi har ett barnperspektiv och vi placerar alltid utifrån individens behov, säger Marica Gardell.

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds