Länsstyrelsen svarar på hårda kritiken

Två domar angående strandstädning har nyligen fallit. I ena fallet fick länsstyrelsen rätt. ”Vi måste kunna peka på exakt vilka naturvärden som finns”, säger Anna-Lena Fritz på länsstyrelsen.

9 februari 2015 10:13

Länsstyrelsen på Gotland har fått skarp kritik för att man anmäler personer för att städa stränder till glädje för alla som besöker stränderna.

Leif Pettersson i Katthammarsvik hade städat stranden i fler år när han plötsligt åtalades för miljöbrott. Han friades av tingsrätten eftersom länsstyrelsen inte kunde redogöra för hur djur- och växtlivet skadats av åtgärderna.

I fredags meddelade förvaltningsrätten dom i ett annat ärende. Fårö Utveckling städade östra Sudersand från släke och länsstyrelsen åtalsanmälde bolaget för miljöbrott. Att att ta bort släken visde sig vara tillåtet, men men bolaget överklagade länsstyrelsens beslut att inte ge dispens för att köra en strandstädare på sanddynerna eftersom dynerna är hemvist för sällsynta sandlevande insekter. Förvaltningsrätten avslog överklagan.

Anna-Lena Fritz, naturvårdsenheten på länsstyrelsen, vill inte kommentera kritiken på Helagotland.se. Hon konstaterar däremot att det är viktigt att myndigheten kan visa exakt vilka arter som hotas i varje enskilt fall. Det räcker inte med att en plats har goda förutsättningar för en rödlistad art som finns i närheten.

– Att vi inte nådde ändra fram i Katthammarsvik berodde på att vi inte exakt kunde peka på vilka värden som fanns. Det är klart att när någon gör en åtgärd och så försvinner miljön som har varit på den här platsen, då är det väldigt svårt att tala om vad som fanns där, säger Anna-Lena Fritz.

Trots domarna kommer länsstyrelsen inte att blir mer restriktiva med att åtalsanmäla. Myndigheten är skyldig att anmäla varje misstänkt miljöbrott, förklarar hon.

– Vi får tolka de här domarna att vi måste vara säkra på vilka naturvärden som finns för att nå ända fram, säger Anna-Lena Fritz.

Att städa stränder för städandets skull ger inte dispens från strandskyddsreglerna. Anna-Lena Fritz påpekar dock att allmänna badstränder som städats kontinuerligt är undantagna kravet på dispens. Däremot är det inte okej att restaurera en sandstrand för bad som legat för fäfot under flera år utan tillstånd.

Det finns dock ett annat undantag. Det finns släketäkter där lantbrukare har rätt att ta släke på stranden för att sprida som gödsel på åkrarna. Där krävs ingen dispens, men släken måste då spridas och får inte läggas på hög. Att stranden blir städad är bara en positiv bieffekt.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa