Larmet från vården: "De äventyrar vår hälsa"

Förråden av skyddsutrustning i Sverige börjar sina. Nu slår vårdpersonal på Visby lasarett larm om att de tvingas arbeta med bristfälliga skydd. "Vår hälsa bortprioriteras", säger en anställd.

2 april 2020 06:49

Tillgången på skyddsmateriel i den svenska sjukvården är kritisk. På Gotland löd kraven för några veckor sedan att den personal på lasarettet som kommer i kontakt med misstänkta covid-19-patienter ska vara skyddade med skyddshandskar, stänkskydd i form av visir eller tättslutande skyddsglasögon, tillpassat andningsskydd samt långärmad skyddsrock och förkläde. 

Dessa krav har de senaste dagarna ändrats, menar en anställd på Visby lasarett.

– Det är nya bud varje dag för vad vi ska använda, säger personen som vi valt att kalla Alex då hen vill vara anonym.

Bland annat är det brist på visir.

– De visir vi har är engångsvisir, men vi desinficerar dem för att kunna återanvända dem. I övrigt är det bygg-glasögon som gäller. Sedan har vi brist på så kallade FFP2- eller FFP3-munskydd. Det som gäller i dag är att vi ska ha vanliga vattenavvisande munskydd, men det skyddar inte oss när det inte sitter tätt, säger Alex och fortsätter:

– Jag tycker att de äventyrar vår hälsa genom det här, vår hälsa bortprioriteras.

Alex säger att förtroendet för arbetsgivare och ledning börjat tryta.

– Vi tycker inte att de kommunicerar tillräckligt med oss. Det ger en dålig stämning på jobbet. Vi gör vårt jobb, men det är inte kul när vi vet att vi utsätter oss för risker i arbetet.

Vad skulle du vilja säga till dina arbetsgivare?

– Låt bli att äventyra vårdpersonalens hälsa, för faller vi kommer de inte att ha någon fungerade vård på Gotland.

 

För två veckor sedan fick personal på lasarettet ett meddelande från en enhetschef med följande budskap: "Nu är det inte längre 48 timmar efter symtom som gäller efter tillfrisknandet, utan 24 timmar".

– Det tycker jag är underligt, säger Alex.

Enligt regionens hälso- och sjukvårdsdirektör, Marie Loob, stämmer det inte att de ändrat tiden.

– 48 timmar är det som gäller fortfarande, säger hon.

Marie Loob menar att regionen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Nyligen uppdaterade de sina rekommendationer för hur skyddsåtgärder och hygienrutiner ska tillämpas inom hälso- och sjukvård och omsorg. De nya rekommendationerna lyder: "Varje verksamhet ska bedöma risken i den aktuella vårdsituationen, vilket görs av arbetsgivaren i samråd med personalen."

– I takt med att vi lär oss mer om viruset och hur det smittar, förändras också kraven på utrustningen. I början var osäkerheten större och då krävdes större säkerhetsmarginal, vilket innebar att kraftigare skyddsutrustning rekommenderades, säger Marie Loob.

Det finns skyddsutrustning till lasarettets vårdpersonal, men den är annorlunda än den personalen är van vid, menar Marie Loob.

– Exempelvis har vi andra visir eller ersätter med skyddsglasögon och munskydd. Vi får konstant inflöde av olika material och jobbar dagligen med att prioritera och fördela detta till verksamheterna.

Kommer ni att få mer utrustning?

– Vi får utrustning dels från våra leverantörer, men också från Socialstyrelsen som har fått ett nationellt inköps- och fördelningsuppdrag från regeringen. Vi har också i dagarna gått ut med en direktupphandling där vi frågat flera företag på Gotland om de kan tillverka visir, säger Marie Loob.

 

På Facebook har en grupp vid namn "#vägrasänkahygienkraven Covid-19" startats. I skrivande stund har gruppen över 49 000 medlemmar. Det finns även en namninsamling med samma namn, som har fått drygt 11 000 underskrifter.

Nya rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer ska det vara situationen som avgör vilken utrustning som används av vårdpersonalen. Munskydd och heltäckande klädsel är därmed inte längre standard.

I de fall där det förekommer så kallad aerosolbildning, vilket kan uppstå vid sugning av luftvägar och bronkoskopi, kan annan utrustning behövas.

Riskbedömning i relation till vårdmoment ska göras av varje verksamhet, av arbetsgivaren i samråd med personalen.

Källa: Läkartidningen

Så jobbar vi med nyheter
Malin Stenström