Lisa Etzner: "16 röster mot 8"

Moderatstämman var delad när det gällde ansvarsfriheten. 16 röstade för, 8 röstade mot. Det uppger Lisa Etzner som valt att inte ta plats i styrelsen.

14 maj 2019 20:50

Lisa Etzner har bara varit medlem i Moderaterna ett år. Men när Moderaterna på Gotland samlades till stämma tidigare i våras valdes hon till ordförande för den lokala grenen av nätverket Moderatkvinnorna – och fick därmed en av platserna i förbundsstyrelsen.

Stämman avbröts, i väntan på revisionsberättelsen, allt som en följd av den omfattande förskingring som partiet utsatts för av en person med uppdrag för partiet. När den återupptogs stod frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i centrum. Till den återupptagna stämman hade den auktoriserade revisor som anlitats rekommenderat att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet, på grund av bristande tillsyn. Lekmannarevisorn yrkade på ansvarsfrihet.

Helagotland.se kan nu berätta att voteringen visserligen gav ett tydligt utslag, men ändå visade att motståndarna till ansvarsfrihet var en betydande minoritet. 16-8 utföll omröstningen, det uppger Lisa Etzner.

– Jag gav tidigt utttryck för min åsikt att styrelsen inte borde beviljas ansvarsfrihet. Man har inte sett till att tillvara medlemmarnas intressen. Det handlar också om skattebetalarnas pengar, genom det partistöd partiet får från Region Gotland.

Hennes kritik gäller perioden innan förskingringen uppdagades i höstas.

– Perioden därefter talar snarare för styrelsen.

I sin yrkesroll som jurist och med anställning just som jurist på Region Gotland tycker hon inte det är förenligt att "ha på sig en partihatt" i den situation som uppstått.

– Moderaterna ska stå för lagar, regler, ordning och reda. Det kan man inte helt plötsligt avstå från när det handlar om problem inåt i organisationen.

Hon påpekar att hon egentligen inte hunnit påbörja uppdraget som ordförande för Moderatkvinnorna på Gotland, eller för den delen styrelseuppdraget i länsförbundet.

Kommer du att stanna kvar som medlem i partiet?

– Jag är 33 och har röstat M i de val jag kunnat delta i. Partiet ligger närmast mina egna åsikter. Hur det blir nu får vi se. Jag har inte landat i något ställningstagande än.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson