LIVE-TV Krispaketet för Gotlands företagare

Region Gotland och länsstyrelsen har kallat till pressträff. Klockan 13 kommer de att presentera ett antal åtgärder som vidtas med anledning av coronavirusets inverkan på det gotländska samhället.

23 mars 2020 12:48

Åtgärderna syftar till att underlätta för i första hand det gotländska näringslivet, men också för civilsamhället. Det skriver regionen i kallelsen.

"Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag på Gotland. Med en kraftig nedgång i efterfrågan på varor och tjänster kan företagen få problem med likviditet och möjligheten att fortsatt bedriva sin verksamhet. Länsstyrelsen har därför beslutat att införa ett åtgärdspaket som ska underlätta för företagen i länet," skriver länsstyrelsen.

Helagotland.se kommer att sända presskonferensen live med start klockan 12.55.

Så jobbar vi med nyheter
Malin Stenström