Luftvärn och jägare övar på Gotland

Sedan förra veckan övar nu en luftbataljon från Lv 6 i Halmstad och Arméns jägarbataljon från Arvidsjaur på Gotland. "Det ingår väldigt många tunga fordon i en luftvärnsbataljon", säger major Sofia Westermark.

28 april 2017 07:00

Förra veckan fick förbanden från Skaraborgs regemente P4 och Livgardet avlösning av luftvärnet och jägarna.

– Ur luftvärnsbataljonen är det olika delar som är här under olika delar av tiden. Vi måste rotera våra kompanier så det är olika soldater här och de använder sina olika system, säger Sofia Westermark, major, chef för ledningslaget och ställföreträdande chef på luftvärnsbataljonen.

Förra veckan och delar av den här veckan har bland annat robotsystem 97 med personal övats och tränats och under förra veckan även robotsystem 70 med sin personal. Sofia Westermark kan av sekretesskäl inte berätta hur många soldater som är här samtidigt eller vilka system som kommer att användas under vilka perioder framöver. Inte heller när det är dags för avlösning, mer än att det ligger ett antal veckor fram i tiden.

I luftvärnets fordonspark ingår för uppgiften på Gotland allt från personbilar och minibussar till pansarterrängbilar och tunga lastbilar.

– Luftvärnet besår av väldigt många tunga fordon, till skillnad från exempelvis jägarna. Det är mycket lastbilar, mycket specialiserade lastbilar med specialiserad utrustning, säger Sofia Westermark.

Det största fordonet är UndE 23, Underrättelseenhet 23, som enligt Försvarsmakten är en av världens modernaste markbaserade centralspaningsstationer.

– Det är en jättestor lastbil med radar på, som används för att övervaka luftrummet, förklarar Sofia Westermark.

Luftvärnsbataljonen rör sig över hela ön och utför övningar, inte bara på Tofta skjutfält, för att träna sig i sin huvudtjänst, Strid Mot Luftmål, SML.

Så jobbar vi med nyheter
Text: Mona Staflin, Foto: Dennis Pettersson