Många fler ska göra värnplikten på Gotland

Det nya regementsområdet på Tofta skjutfält är i dag en av öns största byggarbetsplatser. Här ska man nu också börja utbilda värnpliktiga. 2025 ska öns nya regemente ha lika många värnpliktiga som P 18 hade vid nedläggningen.

11 februari 2019 11:10

Efter att ha passerat den ännu obemannade vakten (som bemannas från i sommar), den nya vaktbyggnaden vid infartsentrén, visar gatskylten som är av klassisk Visbymodell, vit med svart text, med tung tydlighet att man befinner sig på militärt område. ”Stridsvagnsvägen” heter nämligen grusvägen som leder fram till den stora byggarbetsplats som också är platsen för öns nya regemente, Gotlands regemente. Det växer nu i snabb takt fram i Toftaskogen på skjutfältsområdet.

– Nu har vi 180 heltidsanställda i förbandet. Det ska bli 350 med tidvis tjänstgörande, framhåller Hans Håkansson, stabschef P 18.

Värnpliktsutbildning tillkommer också.

– En liten utbildning 2020 ska växa till upp till 350 (P 18 hade 400 innan nedläggningen) värnpliktiga 2025. Egen grundutbildning är nödvändigt för rekryteringen, annars självdör projektet, menar Hans Håkansson.

Peab och Skanska bygger åt Fortifikationsverket som sedan lämnar över området till Försvarsmakten. En rad fordon tillhöriga gotländska underleverantörer och hantverkare står i närområdet. Så åtskilliga miljoner av den dryga miljard som byggnationen kostar hamnar på Gotland.

– Det som byggs är enligt försvarsbeslutet 2015, att etablera en stridsgrupp på Tofta. Man håller nu på att bygga etapp två av sammanlagt fyra. Sommaren 2020 ska det vara klart.

Byggprojektet är ett knappt år försenat. Det överklagades i två delar. Först själva byggloven och därefter av ett av anbudsföretagen som ansåg att man skulle ha tilldelats projektet.

Här har redan byggts ett flertal mycket stora byggnader och byggnationen kommer att pågå flera år framåt. En del byggnader är tillfälliga i avvaktan på permanenta och andra finns ännu bara på ritningar. Flera är förrådsbyggnader, vissa krävs för underhåll av den utrustning i form av bland annat stridsvagnar som ingår och andra svarar för bemanningens mera civila behov. Någon stabsbyggnad finns ännu inte.

– Vi är utspridda på tre platser, vid flyget, polisen och på Visborgs slätt. Det är inte helt optimalt, själv sitter jag vid flyget, säger Hans Håkansson.

– Vi är 30 personer i staben. Många är återrekryterade (de har arbetat tidigare inom försvaret), det har varit nödvändigt för att det ska fungera, annars hade vi inte fått den kompetensen.

I dag är det mesta inom området klassat som skyddsobjekt och får inte fotograferas. Hans Håkansson berättar hur arkitektfirman som ritat vakthuset tänkte ställa upp med projektet i en arkitekttävling. Det blev inte aktuellt sedan Försvaret sagt sitt. Runt hela området löper numera också ett nyuppfört stängsel, cirka tre kilometer långt.

Hur kommer det att bli med Tofta skjutfälts framtida öppethållande för allmänheten?

– Vi strävar efter att ha det öppet i perioder som exempelvis vid påsk. Men det kommer att vara mer stängt än i dag på grund av att det blir mer aktivitet. Tidigare hade vi också närövningsfält vid bland annat Hällarna men nu är skjutfältet det enda övningsområdet så det blir ett hårt tryck, konstaterar Hans Håkansson.

Försvarsbeslut 2020

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet.

Senast den 14 maj i år ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen.

Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill

Ämnen du kan följa