Ministern bjöd in till möte om vattenbristen

På tisdagen bjöd landsbygdsminister Jennie Nilsson in representanter från regionen och LRF till ett möte om vattenbristen och förra årets torka. "Jag vill tidigt bli uppdaterad om läget", säger hon.

1 maj 2019 09:58

Med på mötet under tisdagen, som landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) tagit initiativ till, fanns såväl politiker och tjänstemän från region Gotland samt representanter från LRF Gotland. Framförallt avhandlades vattensituationen på Gotland inför den kommande sommaren, samt den stora torkan som drabbade öns lantbrukare förra året. Jennie Nilsson var efteråt nöjd med sammankomsten och den information hon fått.

– När det gäller dricksvattnet så är det vårt viktigaste livsmedel, och just livsmedel ligger på mitt bord. Därför vill jag tidigt bli uppdaterad om läget inför sommaren, säger hon.

Vad har du fått veta under mötet?

– Att läget var bättre förra året när det gäller dricksvattnet, men att man är bättre förberedda i år. Jag upplever att man har lösningar, både på kort och lång sikt.

Jennie Nilsson berättar att man från regeringens håll avsatt en del pengar för just vattenfrågan. Dessa har bland annat gått till att låta Sveriges geologiska undersökning, SGU, leta efter nya grundvattentäkter samt till att anlägga nya våtmarker.

Under mötet kom representanter från Region Gotland även med en del frågeställningar till landsbygdsministern, där framförallt en fråga var i fokus.

– Den handlar om vem som ska betala för de åtgärder som behöver göras, som att sanera gamla vattentäkter eller bygga avsaltningsverk. Det är inget som jag kan svara på i nuläget, men frågan är viktigt och vi måste hitta ett system som fungerar, säger Jennie Nilsson.

En av aktörerna som var med under mötet var LRF Gotlands ordförande Anna Törnfelt.

– Det var ett bra möte, och det kändes bra att få sitta ner och diksutera de här frågorna med Jennie. Hon ska nu även träffa andra regioner i landet, och förhoppningen är att hon ska återkoppla om vad mötena gett under Almedalsveckan, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg