Nazistiskt parti för första gången till Almedalen

Uttalat nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, kommer för första gången till Almedalsveckan. ”Vi vill vara där politik debatteras ”.

21 april 2017 05:15

Nationalsocialistiska och antisemitiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har ansökt om platsmark och tillstånd att hålla tal på Almedalsveckan.

– Generellt så vill vi vara där politik debatteras och det görs ju i Almedalen, säger Pär Öberg från NMR som står som ansvarig på tillståndsansökan.

Nordiska motståndsrörelsen genomförde i höstas en olaglig demonstration i Visby, i samband med den uppmärksammade anmälan om gruppvåldtäkt. Det är dock första gången NMR, som registrerades som riksdagsparti hos Valmyndigheten 2015, medverkar på Almedalsveckan.

– Vi har ganska nyligen bildat en parlamentarisk gren i form av ett parti och vi kommer att ställa upp i valet. Så det är första gången vi är i Almedalen, säger Pär Öberg.

Under tre dagar i slutet av veckan vill partiet hyra platsmark.

– Vi kommer att informera om vår politik, presentera vårt partiprogram, dela ut flygblad i ärendet och även hålla tal. De flesta journalister och övriga partier är ju inte inne på samma linje som vi, men vi tror att det finns vanligt folk som är intresserade, säger Pär Öberg.

Enligt Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan, behandlas NMR:s ansökan som alla andra.

– Vi värnar om demokratin och tittar med kritiska ögon på alla evenemang som kommer in och frågar oss "är det här verkligen en samhällsfråga".

Regionen lägger sig däremot inte i vilka åsikter som förs fram, inte heller om de är antidemokratiska.

– Vi har yttrandefrihet i Sverige och vi har inte mandat att säga nej till någon som vill vara här, säger Mia Stuhre.

Säkerheten kan däremot vara skäl för att inte bevilja tillstånd. Den bedömningen görs av polisen.

Hur bedöms den här typen av aktörer?

– Som alla andra. De är ett registrerat riksdagsparti, säger Anders Rådbjer, polisens kontaktperson för frågor kring ordningslagen och tillstånd under Almedalsveckan.

– Vi har en grundlag som gäller alla och polisen ska skydda dem så att de kan genomföra detta. Sen får polisen göra en bedömning av vilka resurser som krävs.

NMR:s ansökan har ännu inte formellt godkänts, men kommer enligt Anders Rådbjer att bli det.

– De kommer att beviljas tillstånd, ja.

Säpos kommenderingschef Susanna Trehörning säger om NMR:

– Vi gör alltid en bedömning av hotbilden, men det blir inte klar förrän ett par veckor innan Almedalsveckan startar.

Är det lättare att bevaka dem med bokad plats?

– Generellt tycker både Säpo och polisen att det är bra att de som ska vara med i Almedalen bokar sitt deltagande.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa