NMR planerar för Almedalen – ansöker om plats

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, ansöker även i år om att få begagna offentlig plats under Almedalsveckan 2018.

28 januari 2018 10:35

I fredags registrerades Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att även i år få disponera offentlig platsmark under Almedalsveckan.

I slutet av oktober sa tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell att en kommun har väldigt begränsade möjligheter att påverka vem man upplåter mark till, men att man var beredd att få saken prövad.

LÄS MER: Regionen ska stoppa NMR Under Almedalsveckan

Förra sommaren gav nämnden teknikförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att ändra i kriterierna för markupplåtelse och därmed begränsa möjligheterna för antidemokratiska och våldsbejakande organisationer att få tillgång till offentlig mark. Slutsatsen var att det inte är juridiskt möjligt att utestänga någon person eller organisation med hänvisning till åsikter. Det skulle strida mot grundlagen. Däremot kan det finnas en möjlighet att använda den så kallade kommunala vetorätten.

LÄS MER: Så ska regionen stoppa nazisterna

– Jag tycker att det här bör vara en fråga för staten genom lagstiftning eller förändrade instruktioner till polisen. Det är ganska tomt i den kommunala verktygslådan när det kommer till att hantera demokratins fiender, sa Tommy Gardell förra året.

Helagotland.se har försökt nå ordförande i regionstyrelsen Meit Fohlin (S) och Tommy Gardell ordförande i tekniska nämnden (S) för en kommentar. De båda hänvisar till ett pressmeddelande som kommer att presenteras under dagen.

Så jobbar vi med nyheter
Sofie Regnander