Nordkalk jublar över nytt domstolsbeslut

Högsta förvaltningsdomstolen går på Nordkalks linje, och beslutar om inhibition av regeringsbeslutet från 2015. Det innebär att det inte blir något nytt Natura 2000-område i Bunge innan domstolen fattat sitt slutliga beslut.

26 oktober 2016 16:33

Högsta förvaltningsdomstolen har alltså beslutat att inhibera regeringens beslut från den 31 augusti 2015, att utpeka bland annat Nordkalks planerade Bungetäkt på norra Gotland som nytt Natura 2000 område.

"Det innebär att regeringens beslut inte ska gälla i avvaktan på att Högsta förvaltningsdomstolen tar slutlig ställning till Nordkalks begäran att regeringens beslut skall upphävas genom rättsprövning", skriver Nordkalk i ett pressmeddelande.

"Utan dagens beslut skulle EU kommissionen vid sitt sammanträde den 8 november 2016 ha beslutat att uppföra det aktuella området i förteckningen över Natura 2000-områden. Det hade medfört att Bungetäkten skulle kvarstå som Natura 2000-område, även om Högsta förvaltningsdomstolen senare skulle komma fram till att regeringens beslut att föreslå området som Natura 2000-område inte var rättsenligt".

Dåvarande miljöminister Åsa Romson gjorde utspelet om Natura 2000-områdena i Visby förra sommaren.

Hos Nordkalk var Högsta förvaltningsdomstolens beslut en välkommen nyhet på onsdagen.

– Vi är lättade, det är väl bästa sättet att uttrycka det på. Vi tycker givetvis att det här är ett helt korrekt beslut, säger bolagets kommunikationschef Eva Feldt.

Eva Feldt säger att domen är viktigt, då makten över områdena annars hade hamnat utanför Sveriges gränser.

– Precis som Högsta förvaltningsdomstolen anger i domskälen så hade det här kunnat ställa till med mycket besvär om det inte blivit inhibition. Då lämnar Sverige över makten att kunna påverka det här framöver. Då hade det i stället fått drivas i EU, vilket potentiellt kunnat ta flera år.

Nu kommer regeringens beslut om Natura 2000-områdena att granskas grundligt av Högsta förvaltningsdomstolen

– De indikationer vi fått är att ett beslut kan komma under det första kvartalet nästa år.

Isabel Enström (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, vill på onsdagen inte kommentera beslutet om inhibition.

– Jag har inga kommentarer just nu. Jag vill sätta mig in mer i domen innan jag säger något, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa