Nu kan du tycka till om inre hamnen i Visby

Region Gotland vill utveckla inre hamnen i Visby och bjuder in allmänheten att lämna synpunkter och önskemål. "Det krävs ett vardagsliv för att förstå en plats", säger planarkitekt Sara Lindh.

28 januari 2019 18:10

Från och med måndagen är regionens webbaserade medborgarenkät öppen för allmänheten att tycka till om inre hamnen och delar av Holmen i Visby.

– Vi vill få in nya tankar och kunskaper som vi kan använda i vårt fortsatta arbete med att utveckla inre hamnen. Vi vill kartlägga platsen och få veta vad som är bra så att man inte bygger bort något som man själv inte ser, säger planarkitekt Sara Lindh.

Olika personer använder platser på olika sätt, menar Sara Lindh. Om man bor i eller arbetar i ett område har man olika perspektiv på platsen.

– Det krävs ett vardagsliv för att förstå en plats.

Enkäten är uppbyggd utifrån ett antal ämnen.

– Vi har valt att ha vissa frågor för att det ska bli lättare att summera och göra statistik, men det finns också möjlighet att lämna öppna synpunkter, säger Sara Lindh.

Användarna kan se resultatet i realtid, som ändras allt eftersom folk lämnar sina svar. I mitten av april kommer en slutrapport att presenteras.

– Tanken är att resultatet ska bli ett underlag, särskilt för hur man ska göra med de allmänna ytorna. I nästa steg tar vi fram ett konkret förslag och då får man tycka till om det också.

Medborgardialogen är öppen till och med 31 mars 2019. Synpunkterna och idéerna kommer att sammanställas och vara underlag och inspiration till det kommande detaljplanearbetet.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin