I mitten av september kommer 4 800 gotlänningar att få hem en enkät om totalförsvaret.

Anledningen är att regeringen gav Försvarsmakten och länsstyrelsen i uppdrag år 2017 att stärka totalförsvaret på ön. Som en del av det skickar nu länsstyrelsen ut enkäten ”Gotlänningars attityder och beteenden i kris och krig” i samarbete med SCB.

– Skälet att den går ut till så många är att vi vill få ett svarsunderlag som är så förankrat som möjligt bland gotlänningarna. Ju fler som gör en insats och svarar på enkäten, desto bättre underlag får vi i vårt fortsatta arbete med att göra vårt samhälle tryggare, säger Amy Rankin, kris- och beredskapshandläggare vid länsstyrelsen.