Nu river försvaret de gamla Gotlandsgårdarna

Fortifikationsverket köpte in ett antal fastigheter runt Tofta skjutfält inför den ökade militära närvaron. Nu är det klart att tre av de gamla gårdarna rivs.

25 juni 2017 09:30

Våren 2016 lät Fortifikationsverket värdera ett 15-tal fastigheter längs Toftavägen, med närhet till skjutfältet. På vägens västra sida gjorde man så småningom upp affär om att köpa in fyra fastigheter. Totalt betalade verket mellan tre och fyra miljoner för fastigheterna. Tre av dem innehåller byggnader, och dessa kommer nu att rivas. Alla ligger på Toftavägens västra sida söder om Suderbys herrgård. Det handlar om tre villor som numera är obebodda och lika många mindre lador eller uthus.

– Försvaret anser inte att man har någon användning av dem och därför river man, berättar Jon Moberg, projektledare på Fortifikationsverket.

Att låta husen stå kvar blir enligt Fortifikationsverket bara en belastning.

– Det är gamla hus, och står de kvar kan det bli farligt för tredje man. Det blir också kostnader för drift och underhåll om man skulle behålla dem, säger Jon Moberg.

Enligt ansökan om rivning som nu lämnats in till Region Gotland vill försvaret låta riva allt förutom en jordkällare som finns kvar på en av fastigheterna.

Enligt Fortifikationsverket kan rivningen troligen starta till hösten.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson