Nya undersökningar vid Södervägs brädgård

SGU återupptar undersökningarna vid Södervägs brädgård. För att kunna sanera den giftiga marken krävs dock att regionen agerar.

21 november 2019 12:00

Före jul ska SGU (Sveriges geologiska undersökning) ta nya prover i de brunnar som har borrats för att mäta föroreningar vid brädgården. Länsstyrelsen beviljar en miljon kronor till nya undersökningar, och nästa år ska föroreningar i berggrunden kartläggas.

Vid brädgården impregnerades virke med kreosot under många år. Marken är kraftigt förorenad, och har sedan 2002 högsta riskklass. Jorden är undersökt tidigare, men mer kunskap om kreosot även spridits i berggrunden behövs.

 

SGU åtog sig 2013 att vara huvudman. Ett problem uppstod i november 2017. Då försattes Träimpregnering Gotland AB, som svarade för impregnering vid brädgården under många år, i konkurs. 

Efter konkursen saknar fastigheten juridisk ägare och betraktas som herrelös. Därmed kan Naturvårdsverket inte ge bidrag. Det krävs en ägare, och i början av oktober skrev SGU till Region Gotland med en begäran om att regionen tar på sig ägaransvaret.

– Vi har inte fått något svar från regionen ännu, säger Kristina Sjödin som är projektledare för de undersökningar som ska inledas.

 

Enligt Jonny Riise vid Naturvårdsverket finns det två alternativ för Region Gotland, att köpa fastigheten eller att expropriera den. Om regionen inte agerar hamnar processen i ett dödläge.

När Enköpings kommun stod inför samma val exproprierades 2017 den förorenade fastigheten där Enköpingstvätten verkat. Naturvårdsverket kunde 2018 bevilja bidrag och nu planeras för en sanering.

Så jobbar vi med nyheter