Nypelius kalk-beslut ska prövas i kammarrätten

Förvaltningsrätten tog inte upp ärendet. Nu ska kammarrätten pröva Eva Nypelius (C) agerande i att inte överklaga SMA Minerals tillstånd till utökad brytning.

5 april 2020 15:50

Den 13 december gav mark- och miljödomstolen kalkbolaget SMA Mineral rätt till utökad kalkbrytning i Klintehamn. Tillståndet utökas därmed från 70 000 till 900 000 ton sten om året. Ett par veckor senare kom beskedet att Region Gotland valde att inte överklaga mark- och miljödomstolen beslut – ett beslut som regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) fattade på egen hand utan att ta upp det i regionstyrelsen.

Detta agerande har mött skarp kritik från flera håll. En privatperson har anmält regionen bland annat till Justitieombudsmannen och Förvaltningsrätten. JO beslutade i februari att inte vidta åtgärder mot beslutet. Förvaltningsrätten kom i januari med beskedet att man inte ger ärendet prövningstillstånd.

Men nu har kammarrätten, som är andra instans bland förvaltningsdomstolarna, beslutat att ge prövningstillstånd för att utreda om något fel begåtts.

Region Gotland får nu fram till den 30 april på sig att ge sitt svar på privatpersonens överklagande och efter det fattar kammarrätten beslut om fortsättningen.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson