Ojnareskogen i riksdagen

Den 18 mars hålls sett seminarium om Ojnareskogen i riksdagens lokaler.

14 mars 2015 09:32

Miljöpartiet som arrangerar seminariet där experter bjudits in för att prata om ekologi, hydrologi, ekonomi, juridik och sociala aspekter kring frågan om Ojnareskogen.

Bakom arrangemanget står miljöpartisterna Annika Lillemets, Näringsutskottet, Stina Bergström, Miljö- och jordbruksutskottet, samt Carl Schlyter, ordförande i EU-nämnden.

Gästtalare är Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen på Gotland, Bo Olofsson, KTH, Hans Lööf, KTH, Johan Öberg, jurist på Carat advokatbyrå, samt Föreningen Bevara Ojnareskogen.

Sommaren 2012 påbörjade Nordkalk avverkning i Ojnare för att förbereda utökad kalkbrytning. Avverkningen stoppades efter stora protester. Den rättsliga processen fortsätter med förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen den 13-18 april.

Så jobbar vi med nyheter