Tina Benthammar och Eva Pettersson har inte bara lämnat SD.

De har redan uttryckt en ny lojalitet, då båda ämnar rösta med Alliansen nu.

I och med att de innehar SD:s plats i varsin nämnd, kan partiet anses ha tappat sin vågmästarroll i regionfullmäktige såväl som i dessa nämnder.

Det är inte heller platser som Sverigedemokraterna kan ”kräva tillbaka” efter avhoppen, eftersom personerna ifråga inte hoppat av själva uppdragen.

– Det måste finnas en avsägelse för att sätta in någon annan, berättar fullmäktigeordföranden Inger Harlevi (M).

I extrema fall kan fullmäktige gemensamt avsätta en hel nämnd, men det sker i princip endast vid omstruktureringar.

Samtidigt är det inte så att Tina Benthammars och Eva Petterssons mandat plötsligt registreras som tillhörande Alliansen.

Och de kan inte heller räkna med någon plats vid bordet när de borderliga diskuterar och synkar sin Allianspolitik.

– Nej, de kommer inte in i Alliansens partigrupp. Vi är tacksamma för att de vill rösta med oss, men de är fortfarande politiska vildar, säger Inger Harlevi.