Oljeläckagage vid naturreservat i södra Visby

En oljeläcka i spillvattenledningarna upptäcktes under måndagen vid Södra Hällarna i Visby.

16 september 2019 15:45

Under måndagsförmiddagen fick Region Gotland larm om en oljeläcka som upptäckts i spillvattenledningarna kring området P18.

Till en början var det oklart vad som egentligen inträffat, och vad som orsakat läckan. Anders Ekström, arbetsledare för VA-ledningsnät Norr, kunde efter en tid informera om att källan till oljeläckaget hittats.

– Det är från en tvätthall på P18 som oljan kommer. Jag kan inte uttala mig om varför oljan har läckt ut eller hur mycket det handlar om.

 

Senare stod det klart att oljan hade spridit sig till en dagvattenledning.

– Tyvärr har en ledning som leder ut i havet vid Södra Hällarna också drabbats av oljan. Ledningen är avstängd och brandkåren har nu börjat sanera. Även kustbevakningen är informerade om läckan, berättade Anders Ekström.

Med anledning av det inleddes saneringsarbete i syfte att spola ut oljan från ledningsnätet.

– Vi kommer att hålla på och sanera långt in på småtimmarna för att hinna, sa Anders Ekström vid klockan 20 på måndagen.

Hur allvarligt är det här?

– Det är en olycka. Och exakt vad som hänt vet vi inte än, det får vi återkomma till.

Läget riskerade dock att kunna bli desto mer kritiskt.

– Vi hoppas bli klara med saneringen innan dagen gryr, innan regnet kommer. Regnet skulle späda ut oljan. Vi jobbar mot klockan. Och vi har satt in de resurser vi behöver. Om inget oväntat inträffar kommer det gå som det ska, säger Anders Ekström.

Det skall inte vara någon fara med dricksvattnet.

Så jobbar vi med nyheter