Olovligt bygge – kan tvingas till rivning

Flera murar kring fastigheten på Stenhuggaren, där Jula, Jysk och Elgiganten huserar, uppfördes utan bygglov. "Inte så lyckat", säger juristen.

16 november 2017 06:45

Fastighetsägaren till huset som inrymmer Jula, Jysk och Elgiganten på Stenhuggaren kan riskera att få betala vite. Anledningen är de kalkstensmurar som uppförts i anslutning till butikernas entréer, vilket skett utan bygglov. Dessutom anses de vara en trafikfara. Fastighetsägaren kan nu tvingas riva delar av murarna.

Butiksbyggnaden i sig är uppförd efter beviljat bygglov, även om byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) är av åsikten att huset borde blivit något mindre, då det i dag är trångt runt omkring det.

– Huset i sig är så stort att det tar upp hela byggytan, och därmed börjar man inkräkta på annan mark runt omkring, som till exempel gång- och cykelbanan som går framför entréerna. Det borde egentligen varit lite mindre så att man hade plats för den där muren och cykelvägen, säger han.

Region Gotland har efter ett antal anmälningar om saken inlett ett tillsynsärende. Jennifer Medin, jurist vid Region Gotlands enhet bygg, leder ärendet.

– Vi har en lagstadgad skyldighet att utreda de anmälningar vi får in. Efter kontakt med fastighetsägaren har vi uppmuntrat till att inkomma med en ny ansökan, med en lösning för cykeltrafiken som vår trafikplanerare bedömer som godtagbar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Någon sådan ansökan har inte inkommit, men vi avvaktar länsstyrelsens beslut innan vi går vidare med tillsynsärendet, förklarar hon.

Hon understryker dock att inte hela den nuvarande muren är otänkbar.

–  Men just som den är utformad nu utgör den en trafikfara. Som det är nu kliver man rakt ut i cykelbanan när man kommer ut från butikerna, och det är inte så himla lyckat. Så det kommer att krävas att man leder om cykeltrafiken, säger Jennifer Medin.

Ett annat problem med muren är att den ligger både på så kallad prickmark (mark som ej får bebyggas) och U-mark, som är avsedd för ledningsdragning och därför inte heller får bebyggas.

Jennifer Medin tror dock att man kommer att hitta en lösning för mursituationen.

– Vi ska inte ägna oss åt kapitalförstöring och tvinga någon att riva muren för att sedan bygga upp den på nytt, därför avvaktar vi nu och ser vad som händer. Vi vill hitta en så bra lösning som möjligt, säger hon.

– Ur tillsynssynpunkt så är muren uppförd utan bygglov, och kommer vi fram till att vi kan ge bygglov för muren i efterhand, helt eller i delar, så kommer vi ge en sanktionsavgift, vilket man alltid gör när det skett en överträdelse.

Texten är korrigerad.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson