Oppositionen om jätteaffären: "Har sålt ut kyrksilvret"

Ett halvår efter den stora fastighetsaffären på nästan 190 miljoner kronor fortsätter den fräna kritiken mot beslutet att sälja Campus Gotlands fastigheter till en privat aktör.

21 juni 2018 07:30

I januari 2018 gick köpet igenom av fastigheten Kanonen 1 som innehåller Campus Gotland och Almedalsbiblioteket. Det privata bolaget Uppsala Akademiförvaltning tilläts då via en direktförsäljning att köpa hela fastigheten för 187,5 miljoner kronor. Vid sidan av flera andra fastighetsaffärer bidrog den affären till att under våren omvandla många minus till plus i Region Gotlands ekonomi.

Under måndagens regionfullmäktigesammanträde, det sista innan valet, påtalade flera talare ur oppositionen det "dåliga" beslutet från majoriteten att sälja den stora maltfabriksfastigheten som i dag innehåller Campus Gotland och biblioteket. Under sammanträdet märktes tydligt att valet är i antågande då retoriken tidvis blev hätsk.

När regionens första delårsrapport för året diskuterades redovisade regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) sin syn på ekonomin och gav då bilden av att läget är bra. Det var dock ett resonemang som hon fick mothugg för av flera senare talare.

LÄS ÄVEN: Nämndernas miljonminus måste bort

Liberalen Johan Thomasson var kritisk och lyfte "Kanonen"-affären i sitt resonemang.

– Så länge vi har kyrksilvret kvar att sälja så kan vi hålla resultatet där det är. Vi kan inte fortsätta sälja ut för att täcka driftens underskott, sade Johan Thomasson.

Även Stefan Nypelius (C) stämde in om att guldkornen i regionens fastighetsbestånd inte borde säljas med avsikten att rädda bokslut.

– Vad ska vi göra när kyrksilvret är slut? Det är tack vare försäljningar av fastigheter som vi gör det här fantastiska resultatet, som Meit talar om, sade Stefan Nypelius.

Meit Fohlin underströk senare under fullmäktige att hon inte menade att läget är fantastiskt, men att siffrorna ser bättre ut än tidigare.

Stefan Nypelius kallade också Region Gotlands nämnder för "sorgebarn" och att deras dåliga ekonomi är en "styggelse" – starka ord som fick bland andra Isabel Enström (MP) att reagera, som kallade uttrycken "ovärdiga".

– Ja, det är val snart och vi har ekonomiska utmaningar. Men ingen i majoriteten tror att det är en enkel resa att hantera den här ekonomin, sade hon.

LÄS ÄVEN: Politisk strid om ännu en fastighetsförsäljning

Förberedelserna pågår just nu inför ytterligare en stor fastighetsförsäljning – då av den stora fastigheten Kasernen 2 i Visby hamn där Campus Gotland i dag har verksamhet.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa