För drygt ett år sedan tog arkitektfirman Ahlqvist & Almqvist fram visionsskisser för Östercentrum och Visby hamn.

Medan Region Gotland bjudit in arkitekter från hela Europa att tävla och lämna förslag om Östercentrum (som GA berättade om i tisdags) väljer man en annan väg när det gäller hamnområdet.

Visionsskissen för hamnen innehöll bland annat ett 8 000 kvadratmeter stort torg, ett nytt kallbadhus och en ”pocket park” närmast havet. För att bearbeta och utveckla idéerna har Region Gotland bjudit in allmänheten och företagare att komma med synpunkter, både om hur de använder området i dag och vad hamnen behöver för att bli en ännu attraktivare mötesplats i framtiden.

Artikelbild

| Ett av de mer spektakulära förslagen har Magnus Johnsson vid Gotlandsmusiken lämnat. Ett konserthus à la operahuset i Sydney.

I slutet av januari öppnade en webbenkät på regionens hemsida. Över 300 synpunkter har lämnats, och ännu finns det tid för den som vill vara med och påverka. Sista dag att lämna synpunkter är den 31 mars.

– Det är jättebra att så många svarat. Vi har fått in många olika synsätt om hur området kan användas, säger planarkitekt Sara Lindh.

I webbenkäten ber regionen särskilt om synpunkter på Kallbadhuset och silon. Svaren visar att många är missnöjda med ”Kallis”. Flera påpekar att Kallbadhusets utrymmen för bastu och bad är otillräckliga. Andra anser att det är synd att anläggningen bara används under några få sommarveckor, och är stängd och öde resten av året. Med en restaurang och en bubbelpool skulle ”Kallis” kunna locka besökare året runt. En person påpekar hur viktig badplatsen är för Visbybor som saknar egen bil.

Det mest radikala förslaget säger: ”Riv skiten så att man får utsikt mot havet som det var tänkt från början.”

Artikelbild

| Att ”Kallis” är stängt större delen av året irriterar flera som lämnat in synpunkter.

Däremot verkar de flesta tycka att klätterklubbens närvaro i gamla sockersilon är en passande verksamhet. Det finns dock förslag om att inrätta bostäder, och ha en restaurang på taket.

Förslag om hur hamnområdet kan bli en mer attraktiv mötesplats är flera. Många önskar att området får mer grönska och påpekar hur viktigt det är att utsikten mot havet värnas. En person vill att norra vågbrytaren får en inglasad asfalterad gång ut till fyrplatsen, med bänkar och kanske i kiosk på vägen ut. Flera vill se kaféer och restauranger för att göra hamnen till en mer attraktiv mötesplats.

Artikelbild

| Några vill bevara hamnprägeln, och ser gärna att ”Giraffen” kommer tillbaka.

Flera påpekar att området måste behålla sin karaktär av aktiv hamn med båtliv. För att förstärka det intrycket föreslås bland annat att den gamla kranen ”Giraffen”, som monterades ned för fem år sedan, sätts upp igen.

– Färjetrafiken ska kunna fortsätta utan inskränkningar, vilket innebär att det inte är aktuellt att bygga bostäder i inre hamnen, säger Sara Lindh.

Artikelbild

| Klätterklubbens verksamhet tycker många är passande för silon.

Till de mera radikala förslagen finns en havsorgel och ett konserthus. En havsorgel, där vågorna alstrar ljud, föreslogs tidigare även för kryssningskajen. Bakom förslaget till ett konserthus på Holmen står Magnus Jonsson vid Gotlandsmusiken, som i ett elegant fotomontage lagt in det kända operahuset i Sydney i Visby hamn.

Precis som Östercentrum används hamnområdet i dag till största delen som parkeringsplats. Här finns plats för cirka 375 fordon.

Artikelbild

– Parkeringen är en lika svår nöt i hamnen som i Östercentrum. Vi måste se på alternativa lägen för bilarna, och även se över förutsättningarna för kollektivtrafik, säger Sara Lindh.

Sara Lindh räknar med att ett förslag och en kostnadskalkyl ska vara klar att presenteras för politikerna för sommaren, och ett beslut om den fortsatta inriktningen kan tas under hösten.