Oviss framtid för barnen på Västerhejde skola

Det är skolavslutning i Västerhejde skola och på den lilla fotbollsplanen sitter barnen med sina familjer och sjunger "Summarn kummar". De gör sig redo för ett långt och härligt sommarlov ­– men när de kommer tillbaka i höst kommer troligtvis inte alla klasser gå hela terminen i samma klassrum.

16 juni 2017 17:30

Planerna att förbättra miljön för elever och lärare är i full gång och under veckan som gått ska ett bygg- och rivningslov ha lämnats in.

– Till skolstarten kommer vi inte ha några nya baracker på plats, utan vi börjar här som vanligt. Sedan har man inte gett någon närmare tidsplan än att det ska ske under året, så jag kan tänka mig att det kan bli skifte under jullovet, säger Eva-Karin Rönnfors, rektor vid Västerhejde skola, som känner sig förhoppningsfull.

Det som ska rivas och bytas ut är hela den röda paviljongslängan i norra änden av skolgården. I den längan går nu fyra klasser fördelat på två årskurser och under rivnings- och byggnadstiden kommer dessa klasser behöva vara någon annanstans – för det är fullt i resten av skolan.

Läs mer: Problemen i Västerhejde skola

Då det ännu är oklart hur länge eleverna kommer att vara utan klassrum finns idag några olika förslag på var de placeras under tiden. Ett alternativ är att tillfälligt nyttja lokaler i området, som bygdegården och gamla Route 66. Ett annat är att flytta en årskurs, förslagsvis sjätteklassarna, till Södervärnsskolan. Om man skulle behöva flytta en större del av mellanstadiet är förslaget att inkvartera sig i Hackspetten i norra Visby där Wisbygymnasiet tidigare haft lokaler: ett förslag som skulle innebära att många elever behöver bussas in till Visby varje dag, något som Eva-Karin Rönnfors inte ser som ett problem.

Läs mer: Här öppnar Visbys nya grundskola

– Att bussas härifrån och in till stan går ju fort, och Hackspetten är skollokaler som är funktionella. Det är ett ganska lugnt alternativ i min värld. Det är lokaler som kommer att fungera med det vi behöver som skola. De lokaler som är här i närområdet kostar ju också att göra iordning, även om det blir för en period. Det tycker jag är onödigt, då skulle jag hellre se Hackspetten där allt för skola redan finns med all uppkoppling och all miljö tillrättalagd.

Känns det lugnt att gå på sommarlov nu även om det finns en ovisshet med lokalerna i höst?

– Ja, det gör det. Det känns skönt, och jag har personal på plats. En personal som självklart är jättetrötta och slitna, men glada. Vi lämnar varandra inför sommaren på ett jättebra sätt.

Så jobbar vi med nyheter
David Skoog